Hội đồng Luật sư toàn quốc họp phiên thứ XIII: Bước chuẩn bị toàn diện cho Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III

Chủ nhật, 31/10/2021 | 14:53 Theo dõi CFĐT trên

Sáng ngày 30/10/2021 tại Hà Nội, Hội đồng Luật sư toàn quốc, Liên đoàn Luật sư Việt Nam họp phiên thứ XIII thảo luận một số vấn đề về công tác nhân sự Đại hội Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III; Nghị quyết miễn, giảm phí thành viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần III…

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu mở đầu phiên họp. ​​​​​​
Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu mở đầu phiên họp. ​​​​​​

Tham dự phiên họp có Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, gồm: Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; các Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, gồm: Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh và Luật sư Phan Trung Hoài; cùng các Luật sư thành viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Công an.

Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã phát biểu khai mạc phiên họp và thông qua nội dung, chương trình họp.

Theo Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Hội đồng Luật sư toàn quốc họp phiên thứ XIII là một trong những phiên cuối cùng để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III. Trong phiên họp này, các đại biểu sẽ thống nhất các công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III. Trong đó, thứ nhất là nghiên cứu và cho phiếu tín nhiệm danh sách đề xuất giới thiệu 3 chức danh Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn và Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III; thứ hai, thông qua Nghị quyết miễn, giảm phí thành viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19; thứ ba, Thường trực Liên đoàn sẽ Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần III và một số nội dung khác.

Tại phiên họp, Luật sư, Tiến sĩ Phan Trung Hoài chủ trì phiên thảo luận lấy phiếu tín nhiệm 03 chức danh Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn và Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư, Tiến sĩ Phan Trung Hoài phát biểu tại phiên họp.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư, Tiến sĩ Phan Trung Hoài phát biểu tại phiên họp.

Đối với danh sách đề xuất giới thiệu bầu vào Hội đồng Luật sư toàn quốc khóa III, số thành viên được Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề xuất giới thiệu là 34. Tại phiên họp, các đại biểu đề xuất bổ sung thêm 02 thành viên, là Luật sư Nguyễn Đình Hải (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) và Luật sư Phạm Đức Hùng (Đoàn Luật sư tỉnh Long An). Sau khi lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách gồm 35/36 Luật sư được giới thiệu làm Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc khóa III.

Đối với danh sách đề xuất giới thiệu bầu vào Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III, Ban Thường vụ Liên đoàn khóa II thống nhất giới thiệu 24 ứng cử viên. Tại phiên họp, các đại biểu đề xuất bổ sung thêm 03 ứng cử viên là Luật sư Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), Luật sư Trần Minh Trị (Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ), Luật sư Phan Thông Anh (Đoàn Luật sư TP. HCM). Sau khi lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách gồm 24/27 Luật sư được giới thiệu làm Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III.

Đối với danh sách đề xuất giới thiệu bầu vào Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III, Ban Thường vụ Liên đoàn khóa II thống nhất giới thiệu Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh tiếp tục là Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III; các Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phan Trung Hoài, Lưu Tiến Dũng, Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Hải Nam, Đào Ngọc Chuyền giới thiệu là Phó Chủ tịch Liên đoàn.

Sau khi lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách đề xuất giới thiệu Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh tiếp tục là Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III; các Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Đào Ngọc Chuyền, Phan Trung Hoài, Lưu Tiến Dũng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thế Phong là Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III.

Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam trình bày báo cáo kết quả xin ý kiến Tờ trình về việc đề xuất miễn, giảm phí thành viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4.
Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam trình bày báo cáo kết quả xin ý kiến Tờ trình về việc đề xuất miễn, giảm phí thành viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4.

Thay mặt Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư Nguyễn Văn Chiến đã trình bày báo cáo kết quả xin ý kiến Tờ trình về việc đề xuất miễn, giảm phí thành viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Luật sư toàn quốc về việc miễn, giảm phí thành viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4.

Cụ thể, việc miễn, giảm phí thành viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4 được thực hiện như sau:

(i) Giảm 50% phí thành viên trong 06 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021) cho các Luật sư thành viên thuộc các Đoàn Luật sư tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(ii) Giảm 50% phí thành viên trong 3 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/9/2021) cho các Luật sư thành viên thuộc các Đoàn Luật sư tại các tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(iii) Miễn 6 tháng phí thành viên cho các Luật sư bị nhiễm Covid-19 (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021). Trong đó, Luật sư làm đơn đề nghị miễn phí thành viên gửi Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư xem xét và đề nghị Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải quyết theo quy định.

Sau đó, các đại biểu đã thống nhất Nghị quyết về việc miễn, giảm phí thành viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các đại biểu bỏ phiếu tại phiên họp.
Các đại biểu bỏ phiếu tại phiên họp.

Tiếp nối chương trình phiên họp, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III. Theo đó, văn kiện Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III về cơ bản đã được chuẩn bị xong và được các Bộ, ban, ngành chấp thuận và đồng ý thông qua.

Dự kiến, Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần III sẽ được tổ chức vào ngày 25 và ngày 26/12/2021.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.
Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Các đại biểu cũng đã thống nhất danh sách các Ban của Đại hội. Cụ thể, Đoàn Chủ tịch gồm 05 Luật sư (Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; các Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, gồm: Luật sư Nguyễn Văn Trung, Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh và Luật sư Phan Trung Hoài); Ban Thư ký gồm 4 Luật sư; Ban Giám sát gồm 8 Luật sư; Ban Kiểm phiếu gồm 10 Luật sư, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 04 Luật sư.

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam trình bày chi tiết Báo cáo tài chính về các khoản thu, chi của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam trình bày chi tiết Báo cáo tài chính về các khoản thu, chi của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Ngoài ra, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã trình bày chi tiết Báo cáo tài chính về các khoản thu, chi của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và cũng đã được các đại biểu tại phiên họp thông qua.

Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng phát biểu tại phiên họp.
Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp rất vinh dự và vui mừng khi được tham dự phiên họp Hội đồng Luật sư toàn quốc lần thứ XIII. Với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước, Cục Bổ trợ tư pháp luôn đồng hành cùng Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Liên đoàn. Đồng thời, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp cũng đưa ra một số góp ý với việc tổ chức phiên họp cũng như sự chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần III.

Thay mặt Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành đến đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã luôn quan tâm, giúp đỡ Liên đoàn Luật sư Việt Nam thực hiện tốt các công việc được giao phó.

Theo LSVN

Theo VnMedia.vn Copy
Khoa Đào tạo Luật sư vươn tầm cao mới

Khoa Đào tạo Luật sư vươn tầm cao mới

Nhân kỷ niệm 17 năm thành lập, ngày 05/10/2021, Khoa Đào tạo Luật sư tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề Vươn tầm cao mới.
Luật sư, Tiến sĩ Phan Trung Hoài: Luận lý của luật sư được hình thành như thế

Luật sư, Tiến sĩ Phan Trung Hoài: Luận lý của luật sư được hình thành như thế

Trong chuỗi ngày vội vã, Luật sư, Tiến sĩ Phan Trung Hoài – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã dành cho phóng viên Tạp chí điện tử Người Đưa Tin những khoảng lặng để nói về nghề nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Thật bất ngờ, khi tận sâu bên trong tâm tư của một luật sư bản lĩnh, điềm đạm, nguyên tắc lại ẩn chứa một tâm hồn đa cảm, sống hết lòng với nghề....
Luật sư kiến nghị loạt chính sách 'cứu' doanh nghiệp mùa dịch

Luật sư kiến nghị loạt chính sách 'cứu' doanh nghiệp mùa dịch

Để chiến thắng Covid-19, Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm cho rằng Chính phủ cần có những chính sách hợp lý nhằm tăng cường tiềm lực doanh nghiệp để kinh tế phục hồi nhanh chóng ngay khi dịch bệnh được khống chế, tránh nền kinh tế rơi vào suy thoái.
Dự án TMS Homes Wonder World: Rao bán khi chưa đủ điều kiện pháp lý, khách hàng cần cẩn trọng

Dự án TMS Homes Wonder World: Rao bán khi chưa đủ điều kiện pháp lý, khách hàng cần cẩn trọng

Rao bán dự án khi chưa đủ điều kiện pháp lý theo quy định pháp luật, nhập nhèm các pháp nhân ký hợp đồng, dự án TMS Land Đầm Cói (tên thương mại TMS Homes Wonder World) do Công ty CP TMS bất động sản (TMS Land - thành viên của TMS Group) làm chủ đầu tư đang tồn tại một số rủi ro đáng lưu tâm.
Hà Nội thu phí xe vào nội đô: Sử dụng công nghệ nào để tránh áp lực ùn tắc?

Hà Nội thu phí xe vào nội đô: Sử dụng công nghệ nào để tránh áp lực ùn tắc?

Hà Nội dự kiến sẽ có khoảng 11,7 triệu lượt phương tiện đi vào khu vực thu phí mỗi năm. Do đó, vấn đề công nghệ sử dụng ở các cổng thu phí là thông tin được nhiều người quan tâm, bên cạnh mức phí thu trên mỗi lượt xe.
Liệu châu Âu có thể xoay sở nếu không có khí đốt của Nga?

Liệu châu Âu có thể xoay sở nếu không có khí đốt của Nga?

Châu Âu chuẩn bị đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt. Giá khí đốt vẫn duy trì ở mức cao trên toàn châu lục, phơi bày sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung từ phía Nga.
Chốt đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2022

Chốt đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2022

Sau khi có sự đồng thuận của 16 bộ, ngành, tổ chức liên quan, Bộ LĐ-TB-XH vừa chính thức đề xuất tới Thủ tướng Chính Phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 và lễ Quốc khánh năm 2022.
Kết quả cuộc thi tuyển phương án kiến trúc và thiết kế cảnh quan thuộc dự án Cát Bà Amatina

Kết quả cuộc thi tuyển phương án kiến trúc và thiết kế cảnh quan thuộc dự án Cát Bà Amatina

Kết quả cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Công trình Trung tâm thương mại – Dự án Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà khá bất ngờ khi Ban tổ chức không lựa chọn được phương án đạt giải nhất.
Đã gia hạn 92.823 tỷ đồng thuế và tiền thuê đất

Đã gia hạn 92.823 tỷ đồng thuế và tiền thuê đất

Lũy kế đến ngày 23/11/2021 cơ quan Thuế đã nhận được 139.190 đơn đề nghị gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Hà Nội đêm nay 4/12 rét 10 độ C

Hà Nội đêm nay 4/12 rét 10 độ C

Thời tiết ở Bắc Bộ tiếp tục ổn định dạng đêm không mưa, ngày nắng. Tuy nhiên, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Ban ngày ấm áp 24 độ nhưng ban đêm, ở Hà Nội chỉ còn 10-13 độ C, miền núi có nơi dưới 5 độ.
Cafe Khởi nghiệp