Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 15/12

Thứ ba, 14/12/2021 | 22:47 Theo dõi CFĐT trên

Cafedautu.vn xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trước phiên giao dịch ngày 15/12, bao gồm: TCB, MBB, CTG, VPB, VIB, PET, AGG, TDC, KBC, BID, QTP.

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 15/12: TCB, MBB, CTG, VPB, VIB, PET, AGG, TDC, KBC, BID, QTP
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 15/12: TCB, MBB, CTG, VPB, VIB, PET, AGG, TDC, KBC, BID, QTP

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TCB, MBB, CTG, VPB, VIB

CTCK MB (MBS)

Theo hệ thống Định hạng cổ phiếu, TCB được chấm tổng điểm 74,2/100, xếp hạng thứ 1/27 toàn ngành. EPS cơ bản hiện là 4.965 đồng, giá trị sổ sách là 24.960 đồng. Theo nhận định của chúng tôi, giá trị nội tại của TCB đạt 75.400 đồng, cao hơn so với giá thị trường 50.000 đồng.

Xét về các yếu tố mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản, khả năng quản trị, chất lượng lợi nhuận và độ nhạy với rủi ro thị trường TCB đều vượt trội so với trung bình ngành. Dù khả năng thanh khoản còn phải cải thiện, tuy nhiên điểm định giá vẫn rất tốt vì mức định giá ngân hàng vượt trội thị giá, hàm ý tiềm năng tăng giá hấp dẫn trong tương lai.

Trong khi đó, MBB được chấm tổng điểm 73,8/100, xếp hạng thứ 2/27 toàn ngành. EPS cơ bản hiện là 2.943 đồng, giá trị sổ sách là 14.851 đồng. Theo nhận định của chúng tôi, giá trị nội tại của MBB đạt 44.800 đồng, cao hơn so với giá thị trường 28.400 đồng.

Xét về các yếu tố mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản, khả năng quản trị, chất lượng lợi nhuận và độ nhạy với rủi ro thị trường MBB đều vượt trội so với trung bình ngành. Dù khả năng thanh khoản chỉ ở mức trung bình ngành, điểm định giá vẫn rất tốt vì mức định giá ngân hàng vượt trội thị giá, hàm ý tiềm năng tăng giá hấp dẫn trong tương lai.

CTG được chấm tổng điểm 64,8, xếp hạng thứ 9/27 toàn ngành. EPS cơ bản hiện là 3.439 đồng, giá trị sổ sách là 19.762 đồng. Theo nhận định của chúng tôi, giá trị nội tại của CTG đạt 41.850 đồng, cao hơn so với giá thị trường 33.000 đồng.

Xem thêm: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 15/12: Xu hướng tăng điểm đóng vai trò chủ đạo

Xét về các yếu tố chất lượng tài sản, khả năng quản trị, chất lượng lợi nhuận và độ nhạy với rủi ro thị trường CTG đều từ xấp xỉ đến vượt trội so với trung bình ngành. Dù mức độ an toàn vốn và khả năng thanh khoản còn cần cải thiện, điểm định giá vẫn rất tốt vì mức định giá ngân hàng vượt trội thị giá, hàm ý tiềm năng tăng giá trong tương lai.

VPB được chấm tổng điểm 65,1, xếp hạng thứ 8/27 toàn ngành. EPS cơ bản hiện là 2.772 đồng, giá trị sổ sách là 14.019 đồng. Theo nhận định của chúng tôi, giá trị nội tại của VPB đạt 53.800 đồng, cao hơn so với giá thị trường 35.750 đồng.

Xét về các yếu tố mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản, chất lượng lợi nhuận và độ nhạy với rủi ro thị trường VPB đều vượt trội so với trung bình ngành. Dù khả năng thanh khoản cần cải thiện, tuy nhiên upside cho VPB còn tương đối khả quan do giá thị trường vẫn tương đối thấp so với định giá ngân hàng.

VIB được chấm tổng điểm 59,6, xếp hạng thứ 11/27 toàn ngành. EPS cơ bản hiện là 3.665 đồng, giá trị sổ sách là 14.267 đồng. Theo nhận định của chúng tôi, giá trị nội tại của VIB đạt 54.800 đồng, cao hơn so với giá thị trường 41.800 đồng.

Xét về các yếu tố khả năng quản trị, chất lượng lợi nhuận, và độ nhạy với rủi ro thị trường VIB đều vượt trội so với trung bình ngành. Điểm định giá ở mức trung bình tuy nhiên upside cho VIB còn tương đối khả quan do giá thị trường vẫn tương đối thấp so với định giá ngân hàng.

Xem thêm: Download GTA 5 v5.2 cho điện thoại - Tải game cướp đường phố phiên bản miễn phí

Khuyến nghị nhà đầu tư chốt lãi PET tại ngưỡng 39.5

CTCK BIDV (BSC)

Cổ phiếu PET của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đang hình thành xu hướng hồi phục từ ngưỡng đáy 30.0. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.

Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều cho thấy tín hiệu tích cực. Đường giá cổ phiếu đã vượt lên đường MA20, MA50, cho thấy tín hiệu vận động tích cực.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 32.8, chốt lãi tại ngưỡng 39.5 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 30.0.

Xem thêm: Thị giá vốn (Market Capitalisation) là gì? Công thức tính thị giá vốn

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu AGG

CTCK BIDV (BSC)

Doanh thu 12 tháng gần nhất của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG – sàn HOSE) là 2.053,53 tỷ đồng, tăng trưởng 0%; lợi nhuận sau thuế 451,21 tỷ đồng, tăng trưởng 0%. Tăng trưởng doanh thu 3 năm đạt 4,03%. Tăng trưởng lợi nhuận 3 năm đạt -112,4%.

Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 5,69%. ROA trung bình 3 năm của công ty là 11,68%. Chỉ tiêu ROE (lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 24,19%. ROE trung bình 3 năm của công ty là 48,23% .Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 18,32%. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là 36,16%.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu AGG với giá mục tiêu 61.200 đồng/CP.

Xem thêm: Năm 2021 nên mua cổ phiếu nào tiềm năng năng để đầu tư dài hạn?

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu TDC

CTCK BIDV (BSC)

Doanh thu 12 tháng gần nhất của CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC – sàn HOSE) là 1.582,11 tỷ đồng, tăng trưởng -0,64%; lợi nhuận sau thuế 194,62 tỷ đồng, tăng trưởng 9,61%. Tăng trưởng doanh thu 3 năm đạt 3,6%, còn lợi nhuận đạt 6,97%.

Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 3,3%. ROA trung bình 3 năm của công ty là 2,02%. Chỉ tiêu ROE (lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 15,28%. ROE trung bình 3 năm của công ty là 1123%. Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 39,71%. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là 31,49%.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu TDC với giá mục tiêu 34.700 đồng/CP.

Xem thêm: Khoản phải thu (AR) là gì? Các khoản phải thu ngắn hạn

Hạ khuyến nghị cổ phiếu KBC xuống trung lập với giá mục tiêu thấp hơn 56.100 đồng/cp

Công ty chứng khoán VNDirect - VND

Biên lợi nhuận (LN) gộp giảm 6,3% svck còn 48,9% do phân khúc nhà ở có biên LN gộp thấp đóng góp nhiều hơn. Điều này cùng với việc chi phí tài chính tăng mạnh 135,0% svck dẫn đến khoản lỗ ròng 68,4 tỷ đồng trong Q3/21 (so với mức lỗ ròng 20,8 tỷ đồng trong Q3/20). Lũy kế, LN ròng 9T21 tăng 1.802,7% svck lên 571,7 tỷ đồng, từ mức cơ sở thấp 9T20, hoàn thành 47,8% dự phóng của chúng tôi.

VND hạ dự báo DT 2021 27,5% còn 4.909 tỷ đồng (+128,2% svck) và LN ròng 2021 hạ 36,0% còn 1.196 tỷ đồng (+433,7% svck) để phản ánh việc chậm bàn giao tại các dự án khu đô thị (KĐT) Phúc Ninh và KCN NSHL. VND cũng giảm dự báo DT 2022 2,0% xuống 6.671 tỷ đồng (+35,9% svck) và LN ròng 2022 giảm 16,0% còn 1.723 tỷ đồng (+44,1% svck) do VND dời sự đóng góp DT của KCN Tràng Duệ 3 sang 2023. Chúng tôi kỳ vọng LN ròng 2023 sẽ tăng mạnh mẽ 109,7% svck lên 3.612 tỷ đồng nhờ sự đóng góp mới của các dự án KĐT Tràng Cát và KCN Tràng Duệ 3.

VND tin rằng với lợi thế nguồn lực lao động trẻ và dồi dào, cùng với chi phí hoạt động thấp và các ưu đãi thuế, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh chiến lược “Trung Quốc+1”. Thêm vào đó với các hiệp định thương mại mới như RCEP và EVFTA bên cạnh các FTA hiện hữu khác, sẽ giúp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư sản xuất và duy trì dòng vốn FDI vào Việt Nam trong những năm tới. Do đó, VND kỳ vọng dòng vốn FDI sẽ chảy vào Việt Nam mạnh mẽ hơn trong năm 2022.

Do những triển vọng tích cực đã được phản ánh vào mức tăng giá mạnh mẽ gần đây, VND hạ khuyến nghị cổ phiếu KBC xuống trung lập với giá mục tiêu thấp hơn 56.100 đồng/cp. Tiềm năng tăng giá đến từ việc bán đất nhanh hơn và liệu KBC có thể xoá các rào cản pháp lý để bắt đầu các dự án mới hay không. Rủi ro giảm giá gồm 1) bán đất KCN kém hơn dự kiến, 2) chậm trễ hoàn tất thủ tục pháp lý tại các dự án KĐT Tràng Cát và KCN Tràng Duệ 3 và 3) chậm trễ ghi nhận DT từ các dự án nhà ở.

Xem thêm: Rủi ro phát hiện (Detection risk) là gì? Đặc điểm của loại rủi ro này trong kiểm toán

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu BID với giá mục tiêu 51.600 đồng/cp

Công ty chứng khoán KB Việt Nam – KBSV

3Q2021, tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE - Mã: BID) có phần chững lại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 12.205 tỷ VND (-5,6% QoQ, +33,5% YoY) và LNTT 3Q2021 đạt 2.674 tỷ VND (-42,7% QoQ, -1,1% YoY).

NIM 3Q2021 đi ngang so với quý trước, đạt 3,05% (-1 bps QoQ, +72 bps YoY) với chi phí đầu vào bình quân tiếp tục duy trì mức thấp, đạt 3,62% (+0 bps QoQ) và lãi suất bình quân đầu ra giảm nhẹ 2bps QoQ, đạt 6,45% đến từ các chính sách giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng Covid-19 của BID.

Tỷ lệ nợ xấu 3Q2021 đi ngang so với 2Q2021, đạt 1,61% (-2bps QoQ). Trong kì, BID tiếp tục đẩy mạnh trích lập dự phòng 7.502 tỷ VND (+30,3% YoY), qua đó tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên 140,2% (+792bps QoQ), cao thứ 5 trong hệ thống các ngân hàng theo dõi của KBSV.

Mới đây, BIDV trình cổ đông phương án phát hành gần 1.037 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và 2020 qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 50.585 tỷ VND. Lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án này tương đương 25,77% lượng cổ phiếu hiện hành, cao hơn kế hoạch đề ra đầu năm là 12,2%.

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu BID. Giá mục tiêu là 51.600 VND/cp, cao hơn 13,4% so với giá tại ngày 13/12/2021.

Xem thêm: Kinh tế kế hoạch hóa tập trung là gì? Bản chất và vai trò

Khuyến nghị mua cổ phiếu QTP với giá mục tiêu 20.200 đồng/cp

Công ty chứng khoán KB Việt Nam – KBSV

Doanh thu và lợi nhuận của QTP trong 3Q2021 đạt lần lượt là 1.973 tỷ đồng (+13% YoY) và 86 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 60 tỷ đồng do công ty đã bám sát thị trường điện cạnh tranh và chào bán điện hiệu quả, bên cạnh đó dư nợ vay của công ty giảm dần dẫn đến chi phí lãi vay giảm, trong kỳ VND tăng giá so với USD nên doanh thu tài chính của công ty tăng.

Căn cứ dự báo phát triển kinh tế xã hội năm 2022 theo Nghị quyết của Quốc hội, Tập đoàn EVN lập kế hoạch với nhu cầu phụ tải điện tăng trưởng cao từ 8-12% tương ứng sản lượng điện toàn quốc 275,5 – 286,1 tỷ kWh, do vậy các nhà máy điện hiện hữu sẽ được ưu tiên huy động ở mức cao với mục tiêu đảm bảo năng lượng phục vụ hồi phục kinh tế.

Xem thêm: Độc quyền là gì? Nguyên nhân hình thành và những đặc điểm của thị trường độc quyền

Tổ máy số 4 thuộc nhà máy Quảng Ninh 2 đã hoàn thành sửa chữa lớn từ ngày 02/08 – 01/10/2021. Việc hoàn thành công tác sửa chữa lớn tổ máy theo kế hoạch góp phần nâng cao sản lượng điện cho QTP, đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2022 và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Dự phóng kết quả kinh doanh năm 2021 và 2022:

Kì vọng các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, hoạt động sản xuất được nối lại dẫn đến nhu cầu phụ tải tăng trưởng mạnh, đồng thời việc hoàn thành đại tu Tổ máy số 4 sẽ góp phần gia tăng sản lượng cho QTP trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, hồi phục sau đại dịch Covid-19. Năm 2021, doanh thu và lợi nhuận đạt lần lượt là 8.545 tỷ đồng (-1% YoY) và 643 tỷ đồng (-16% YoY). Năm 2022, với sản lượng huy động đạt 7,66 tỷ kWh (+7,4% YoY), doanh thu và lợi nhuận đạt lần lượt là 9.218 tỷ đồng (+8% YoY) và 823 tỷ đồng (+28,4% YoY).

Theo đó, KBSV khuyến nghị MUA với cổ phiếu QTP, giá mục tiêu 20.200 VND/CP, tiềm năng tăng giá 18,1% so với mức giá đóng cửa ngày 13/12/2021, dựa theo phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF và phương pháp so sánh P/E dựa trên tỷ lệ tương ứng 50/50 sau khi xem xét triển vọng kinh doanh cũng như các yếu tố rủi ro có thể phát sinh.

Xem thêm: Đội lái chứng khoán là gì? Những chiêu trò thao túng giá cổ phiếu

T.T
Theo VnMedia.vn Copy
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 15/12: Xu hướng tăng điểm đóng vai trò chủ đạo

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 15/12: Xu hướng tăng điểm đóng vai trò chủ đạo

Vùng kháng cự quanh 1.480 điểm vẫn đang gây ra lực cản cho đà đi lên của chỉ số và chừng nào chưa vượt qua được chốt chặn này rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu. Với xu hướng tăng điểm đóng vai trò chủ đạo, cơ hội mở rộng nhịp hồi phục sau đó vẫn được đánh giá cao với vùng hỗ trợ đáng lưu ý quanh 1.450 điểm.
Các khoản nợ khổng lồ của Mỹ có thể trói chân Fed trong cuộc chiến với lạm phát

Các khoản nợ khổng lồ của Mỹ có thể trói chân Fed trong cuộc chiến với lạm phát

Trong năm 2020, doanh nghiệp Mỹ thỏa sức vay nợ, hậu quả là Cục dự trữ liên bang (Fed) sẽ phải cẩn trọng để dập tắt lạm phát mà không kéo nền kinh tế sụp đổ cùng.
Cổ phiếu bất động sản dậy sóng, Vn-Index tăng gần 13 điểm

Cổ phiếu bất động sản dậy sóng, Vn-Index tăng gần 13 điểm

Chốt phiên làm việc hôm nay (13/12), các chỉ số chứng khoán trong nước đồng loạt tăng cao. Trong đó, chỉ số Vn-Index đã gần 13 điểm, còn HNX-Index cũng tăng gần 7 điểm.
Hà Nội: 149 dự án nhà ở đang được triển khai xây dựng

Hà Nội: 149 dự án nhà ở đang được triển khai xây dựng

Đây là thông tin được Sở Xây dựng Hà Nội cho biết về tình hình các dự án nhà ở đang được triển khai trên địa bàn thành phố.
Quy định mới về điều phối giờ hạ, cất cánh tại sân bay

Quy định mới về điều phối giờ hạ, cất cánh tại sân bay

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay có trách nhiệm xây dựng chỉ số giới hạn năng lực khai thác đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay.
Elon Musk tiếp tục bán hơn 900 triệu USD cổ phiếu Tesla

Elon Musk tiếp tục bán hơn 900 triệu USD cổ phiếu Tesla

CEO Tesla Elon Musk đã bán thêm 934.091 cổ phiếu công ty ô tô điện, trị giá khoảng 906,49 triệu USD, theo hồ sơ tài chính vào cuối ngày 13/12.
Giải mã 'thỏi nam châm' chợ du lịch Xà No thu hút giới thương nhân và đầu tư

Giải mã "thỏi nam châm" chợ du lịch Xà No thu hút giới thương nhân và đầu tư

Từ bao đời nay chợ luôn là nơi diễn ra giao thương buôn bán tấp nập nhất ở khắp Nam Kỳ Lục tỉnh. Hiện tại chợ truyền thống còn đóng vai trò là điểm đến du lịch, nơi thể hiện được bản sắc văn hóa của người dân địa phương rõ nét nhất. Điều này lý giải vì sao các khu như chợ nổi Phụng Hiệp, Cái Răng hay Chợ Du Lịch Xà No lại được địa phương quan tâm và mong muốn đầu tư phát triển mạnh.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/2: Thị trường có thể sẽ quay lại đà giảm

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/2: Thị trường có thể sẽ quay lại đà giảm

Độ rộng thị trường đã có chiều hướng tích cực cho thấy cơ hội ngắn hạn đang gia tăng trở lại, nhưng cơ hội giải ngân chưa rõ ràng cho nên các nhà đầu tư chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp.
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 17/2: PVD, TCM, VHC

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 17/2: PVD, TCM, VHC

Chúng tôi xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 17/2, bao gồm: PVD, TCM, VHC.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 16/2: VN-Index sẽ có nhịp hồi phục đủ T+

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 16/2: VN-Index sẽ có nhịp hồi phục đủ T+

Nhìn chung, VN-Index dự báo sẽ có nhịp hồi phục đủ T+ để kiểm tra lại vùng cân bằng tuần trước đó bị phá vỡ ở quanh khu vực 1.060 – 1.075 điểm. Xu hướng thị trường sắp tới cần quan sát thêm các phiên phục hồi sắp tới mới có thể dự đoán rõ ràng hơn.
Cafe Khởi nghiệp