Hà Nam: Thêm 51 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2

Thứ bảy, 25/09/2021 | 20:36 Theo dõi CFĐT trên
Hà Nam: Thêm 51 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính (Ảnh: VGP; ảnh minh họa)
Hà Nam: Thêm 51 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính (Ảnh: VGP; ảnh minh họa)

Thông tin 51 bệnh nhân đã được gắn mã bệnh, gồm:

1. BN742.541 - Bệnh nhân tên là N.T.L., nữ, sinh năm 1996

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở thôn Đồng Sấu, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm.

2.  BN742.542 - Bệnh nhân tên là L.V.N, nam, sinh năm 2014,

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở Tổ 6, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

3. BN742.543 - Bệnh nhân tên là N.V.H, nam, sinh năm 2003

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý.

4. BN742.544 - Bệnh nhân tên là T.H.C., nam, sinh năm 1989

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý.

5. BN742.545 - Bệnh nhân tên là N.T.H, nữ, sinh năm 1992

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý.

6. BN742.546 - Bệnh nhân tên là T.H.B, nam, sinh năm 2014

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý.

7. BN742.547 - Bệnh nhân tên là N.T.T.H, nữ, sinh năm 1992

Dịch tễ: Hiện bệnh nhân đang ở đường Lê Công Thanh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý.

8. BN742.548 - Bệnh nhân tên là L.T.T, nam, sinh năm 1998

Dịch tễ: Hiện bệnh nhân đang ở số 200 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

9. BN742.549 - Bệnh nhân tên là T.H.K, nam, sinh năm 2017

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý.

10. BN742.550 - Bệnh nhân tên là V.T.T.L, nữ, sinh năm 1979

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý.

11. BN742.551 - Bệnh nhân tên là D.T.U, nữ, sinh năm 2017

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý.

12. BN742.552 - Bệnh nhân tên là T.T.N, nữ, sinh năm 1987

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ1, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý.

13. BN742.553 - Bệnh nhân tên là V.T.T.N, nữ, sinh năm 2001

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý.

14. BN742.554 - Bệnh nhân tên là B.T.N, nữ, sinh năm 1989

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Thá, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý.

15. BN742.555 - Bệnh nhân tên là N.K.D, nam, sinh năm 1991

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở đường Lê Công Thanh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý.

16. BN742.556 - Bệnh nhân tên là N.T.B, nữ, sinh năm 1951

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Nam Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý.

17. BN742.557 - Bệnh nhân tên là N.V.H, nam, sinh năm 1972

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý.

18. BN742.558 - Bệnh nhân tên là V.N.T, nam, sinh năm 1973, Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý,  .

19. BN742.559 - Bệnh nhân tên là L.V.H, nam, sinh năm 1993

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý.

20. BN742.560 - Bệnh nhân tên là B.T.C.T, nữ, sinh năm 1983

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 6, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

21. BN742.561 - Bệnh nhân tên là T.T.T.H, nữ, sinh năm 1989

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng.

22. BN742.562 - Bệnh nhân tên là N.T.H, nữ, sinh năm 1978

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý.

23. BN742.563 - Bệnh nhân tên là T.T.V, nữ, sinh năm 2003

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 2, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý.

24. BN742.564 - Bệnh nhân tên là T.D.N, nam, sinh năm 2013

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 2, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý.

25. BN742.565 - Bệnh nhân tên là T.T.K.O, nữ, sinh năm 1952

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 4, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

26. BN742.566 - Bệnh nhân tên là N.M.T, nữ, sinh năm 2012

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở số 52, Phạm Ngọc Thạch, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

27. BN742.567 - Bệnh nhân tên là H.K.P, nữ, sinh năm 1962

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 8, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

28. BN742.568 - Bệnh nhân tên là B.N.T, nam, sinh năm 1981

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

29. BN742.569 - Bệnh nhân tên là N.V.L, nam, sinh năm 1989

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 1, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

30. BN742.570 - Bệnh nhân tên là N.B.A, nam, sinh năm 2015

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 12, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

31. BN742.571 - Bệnh nhân tên là N.T.T, nữ, sinh năm 1975

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

32. BN742.572 - Bệnh nhân tên là Đ.N.D, nam, sinh năm 1979

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

33. BN742.573 - Bệnh nhân tên là N.N.B, nữ, sinh năm 2008

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

34. BN742.574 - Bệnh nhân tên là N.T.H, nữ, sinh năm 2008

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 12, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

35. BN742.575 - Bệnh nhân tên là N.V.S, nam, sinh năm 1959

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

36. BN742.576 - Bệnh nhân tên là T.T.P.T, nữ, sinh năm 1983

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

37. BN742.577 - Bệnh nhân tên là H.T.T.M, nam, sinh năm 2012

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

38. BN742.578 - Bệnh nhân tên là D.M.N., nam, sinh năm 2007

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

39. BN742.579 - Bệnh nhân tên là Đ.V.H., nam, sinh năm 1984

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở ngõ 100, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý.

40. BN742.580 - Bệnh nhân tên là V.K.Đ., nam, sinh năm 1979

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tiểu khu Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục.

41. BN742.581 - Bệnh nhân tên là H.A.T., nam, sinh năm 2009

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

42. BN742.582 - Bệnh nhân tên là N.P.T.S., nam, sinh năm 2009

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 4, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

43. BN742.583 - Bệnh nhân tên là H.T.H.Y., nữ, sinh năm 1974

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 4, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

44. BN742.584 - Bệnh nhân tên là N.P.L., nữ, sinh năm 1982

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 4, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

45. BN742.585 - Bệnh nhân tên là Đ.N.M.C., nam, sinh năm 2014

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 10, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

46. BN742.586 - Bệnh nhân tên là T.T.M.T., nữ, sinh năm 1992

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 10, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

47. BN742.587 - Bệnh nhân tên là N.T.M.T., nữ, sinh năm 1994

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

48. BN742.588 - Bệnh nhân tên là L.T.H.V., nữ, sinh năm 1959

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 3, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

49. BN742.589 - Bệnh nhân tên là N.T.L., nữ, sinh năm 1968

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 5, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng.

50. BN742.590 - Bệnh nhân tên là L.V.H., nam, sinh năm 1964

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở tổ 6, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng.

51. BN742.591 - Bệnh nhân tên là T.T.B., nữ, sinh năm 1955

Địa chỉ: Hiện bệnh nhân đang ở Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng.

Như vậy, kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào chiều ngày 19/9 đến 18 giờ ngày 25/9, Hà Nam ghi nhận 130 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Minh Nam

Theo VnMedia.vn Copy
Hà Nam tiếp nhận thêm 154.500 liều vắc xin phòng COVID-19

Hà Nam tiếp nhận thêm 154.500 liều vắc xin phòng COVID-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật vừa tiếp nhận thêm 154.500 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, có 96.000 liều vắc xin Verocell, 58.500 liều vắc xin Pfizer.
Thành lập Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hà Nam

Thành lập Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam vừa có Quyết định về việc thành lập Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hà Nam tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh cơ sở 2 (phường Lam Hạ, TP Phủ Lý).
Qua một đêm, Hà Nam sàng lọc phát hiện thêm 15 ca bệnh COVID-19

Qua một đêm, Hà Nam sàng lọc phát hiện thêm 15 ca bệnh COVID-19

CDC Hà Nam lúc 10 giờ sáng ngày 25/9 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm một số trường hợp có kết quả dương tính với COVID-19, trong đó có 15 trường hợp đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.
Có những nguồn thu lợi nhuận nào đến từ việc đầu tư chứng khoán?

Có những nguồn thu lợi nhuận nào đến từ việc đầu tư chứng khoán?

Có những nguồn thu nhập nào từ việc đầu tư vào chứng khoán? Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng nắm rõ.
Khi số phận 'bom nợ' Evergrande còn mờ mịt, ông lớn BĐS Trung Quốc khác bất ngờ cầu cứu

Khi số phận 'bom nợ' Evergrande còn mờ mịt, ông lớn BĐS Trung Quốc khác bất ngờ cầu cứu

Sunac China Holdings mới đây vừa gửi thư xin trợ giúp đến chính quyền địa phương. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự đi xuống của ngành bất động sản Trung Quốc và cuộc khủng hoảng tại Evergrande đang đè nặng lên các doanh nghiệp địa ốc.
Được đánh giá 5 sao, thanh long Việt Nam rộng đường vào Úc

Được đánh giá 5 sao, thanh long Việt Nam rộng đường vào Úc

Không những đáp ứng các điều kiện nhập khẩu về an toàn sinh học hàng đầu thế giới, thanh long Việt Nam còn được người tiêu dùng xứ sở chuột túi đánh giá xếp loại 5 sao và đang được đón chào tại Úc.
Nóng: Chuỗi lây liên quan Salon tóc ở Hà Nội lan ra 2 tỉnh Hải Dương và Bắc Giang

Nóng: Chuỗi lây liên quan Salon tóc ở Hà Nội lan ra 2 tỉnh Hải Dương và Bắc Giang

Ngoài 10 F0 được ghi nhận tại Hà Nội, hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương cũng đã ghi nhận các ca bệnh liên quan đến chuỗi lây này.
Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến đám cưới, đám tang liên quan tới ca mắc Covid-19 mới

Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến đám cưới, đám tang liên quan tới ca mắc Covid-19 mới

Liên quan đến ca mắc Covid-19 mới, CDC hà Nội phát đi thông báo khẩn, tìm người đến đám tang và đám cưới tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.
Ngày 26/10: Cả nước thêm 3.595  ca mắc COVID-19 và 64 bệnh nhân tử vong

Ngày 26/10: Cả nước thêm 3.595 ca mắc COVID-19 và 64 bệnh nhân tử vong

Tính từ 17h ngày 25/10 đến 17h ngày 26/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.595 ca nhiễm mới, trong đó có 1.431 ca trong cộng đồng. Hôm nay cả nước ghi nhận 64 bệnh nhân tử vong tại 12 địa phương.
Ngày 26/10: Hà Nội ghi nhận 18 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 17 ca cộng đồng

Ngày 26/10: Hà Nội ghi nhận 18 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 17 ca cộng đồng

Tính từ 18h ngày 25/10 đến 18h ngày 26/10, trên địa bàn Thủ đô ghi nhận 18 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 17 ca ghi nhận tại cộng đồng, 01 ca ghi nhận tại khu cách ly.
Cafe Khởi nghiệp