Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố ‘luồng xanh’ Quốc gia lưu thông trên quốc lộ

Chủ nhật, 18/07/2021 | 09:45

Mới đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã công bố "luồng xanh" Quốc gia lưu thông trên quốc lộ. "Luồng xanh" trên quốc lộ cụ thể là bản đồ cho các phương tiện ưu tiên lưu thông quá cảnh, nội vùng qua các tỉnh, thành phố trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố ‘luồng xanh’ Quốc gia lưu thông trên quốc lộ
Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố ‘luồng xanh’ Quốc gia lưu thông trên quốc lộ

Kèm theo lộ trình và bản đồ hướng di chuyển khi có các chốt kiểm soát. Sở GTVT các địa phương được yêu cầu phối hợp, và cập nhật lên “luồng xanh” Quốc gia hàng ngày.

“Luồng xanh” khu vực phía Nam

1. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP. HCM lưu thông theo các lộ trình:

Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - QL55 - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 2: QL1 - QL56 - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 3: QL1 - Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. HCM và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - tuyến tránh thành phố Biên Hòa, QL1- QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - TP. HCM.

- Lộ trình 2: QL1 - QL55 - QL51 - Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - TP. HCM.

- Lộ trình 3: QL1 - QL56 - QL51 - Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - TP. HCM.

- Lộ trình 4: QL1 - Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - TP. HCM.

Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Lâm Đồng và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - QL27 - QL20 - tỉnh Lâm Đồng.

- Lộ trình 2: QL1 - QL28B - QL20 - tỉnh Lâm Đồng

Lộ trình 3: QL1 - QL28 - QL20 - tỉnh Lâm Đồng.

Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - tuyến tránh thành phố Biên Hòa, QL1- QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

- Lộ trình 2: QL1 - Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - đường tỉnh 743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

- Lộ trình 3: QL1 - đường tỉnh 25 - đường tỉnh 769 - QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - đường tỉnh 743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

2. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP. HCM lưu thông theo các lộ trình:

Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL20 - QL28B (hoặc QL28) - QL1 - QL55 (hoặc QL56) - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 2: QL20 - đường tỉnh 25 - đường tỉnh 769 - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 3: QL20 - Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 4: QL20 - QL1 - QL56 - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL20 - QL1 - tuyến tránh TP. Biên Hòa, QL1- QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - đường tỉnh 743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

- Lộ trình 2: QL20 - QL1 - Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - đường tỉnh 743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

- Lộ trình 3: QL20 - QL1 - đường tỉnh 25 - đường tỉnh 769 - QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - đường tỉnh 743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

3. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP. HCM lưu thông theo các lộ trình:

Hướng lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL14 - QL13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - đường tỉnh 743 - QL1 (cầu Đồng Nai) - QL51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 2: QL14 - đường tỉnh 741 - QL13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - đường tỉnh 743 - QL1 (cầu Đồng Nai) - QL51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

4. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua TP. HCM lưu thông theo các lộ trình:

Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 (hoặc Cao tốc TP. HCM - Trung Lương) - QL62 - QLN2 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

- Lộ trình 2: Cao tốc TP. HCM - Trung Lương - QL1 - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

- Lộ trình 3: QL1 (hoặc Cao tốc TP. HCM - Trung Lương; QL50) - Nguyễn Văn Linh - Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Đồng Văn Cống (hoặc Khu công nghệ cao) - Xa lộ Hà Nội - QL1 - QL1K - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Đồng Nai và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 (hoặc Cao tốc TP. HCM - Trung Lương) - QL62 - QLN2 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - QL13 - Phú Lợi - Mỹ Phước – Tân Vạn - QL1K - tỉnh Đồng Nai;

- Lộ trình 2: QLN2 - Tỉnh lộ 8 - QL22 - QL1 - cầu Đồng Nai - QL51 - tỉnh Đồng Nai;

- Lộ trình 3: QL1 (hoặc cao tốc TP. HCM- Trung Lương) - Xa lộ Hà Nội - đường D1 (Khu Công nghệ cao) - đường D2 - Võ Chí Công - Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai;

- Lộ trình 4: QL1 (hoặc Cao tốc TP. HCM - Trung Lương; QL50) - Nguyễn Văn Linh - Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai.

Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Tây Ninh và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 (hoặc Cao tốc TP. HCM - Trung Lương) - QL62 - QLN2 - ĐT 825 – đường tỉnh 822 - Tỉnh lộ 7 - QL22 - tỉnh Tây Ninh;

- Lộ trình 2: QL1 - QL22 - tỉnh Tây Ninh.

Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi về tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL22 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - QL13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn – đường tỉnh 743A - cầu Đồng Nai - QL51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 2: QL22 - QL1 - cầu Đồng Nai - QL51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 3: QL22 - QL1 - Xa lộ Hà Nội - đường D1 (Khu Công nghệ cao) - đường D2 - Võ Chí Công - đường Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP. HCM lưu thông theo các lộ trình:

Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - Cao tốc TP. HCM - Trung Lương - tỉnh Long An.

- Lộ trình 2: QL1 - QL Quản lộ Phụng Hiệp (hoặc QL Nam Sông Hậu) - QL1 (hoặc Cao tốc TP. HCM - Trung Lương) - tỉnh Long An.

Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - QL54 - tỉnh Trà Vinh.

- Lộ trình 2: QL1 - QL60 - tỉnh Trà Vinh.

- Lộ trình 3: QL Quản lộ Phụng Hiệp - QL1 - QL54 - tỉnh Trà Vinh.

6. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP. HCM lưu thông theo các lộ trình:

Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL80 - QL91 - cầu Vàm Cống - QLN2B - QL30 - QL HCM - QLN2 - QL62 - tỉnh Long An.

- Lộ trình 2: QL80 - QL91 - cầu Vàm Cống - QLN2B - QL30 - QL1 - tỉnh Long An.

- Lộ trình 3: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - cầu Vàm Cống - QLN2B - QL30 – QL HCM - QLN2 - QL62 - tỉnh Long An.

- Lộ trình 4: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - cầu Vàm Cống - QLN2B - QL30 - Quốc lộ 1 - tỉnh Long An.

- Lộ trình 5: Kiên Giang - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - N2B - QL.80 - cầu Mỹ Thuận - QL1 - tỉnh Long An.

Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, TP. Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - QL91 - QL1 - QL Nam Sông Hậu - QL60 - tỉnh Trà Vinh.

- Lộ trình 2: QL80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - QL91 - cầu Vàm Cống - QLN2B - QL30 - QL1 - QL53 - tỉnh Trà Vinh.

- Lộ trình 3: QL80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - QL91 - cầu Vàm Cống - QLN2B - QL30 - QL1 - QL60 - QL53 - tỉnh Trà Vinh.

- Lộ trình 4: Kiên Giang - QL80 - QL.61 - QL.61C - cầu Cần Thơ - QL1 - QL54 -tỉnh Trà Vinh.

7. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP. HCM lưu thông theo các lộ trình:

Hướng lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

- Lộ trình 1: Ql53 - QL60 - Cao tốc TP. HCM - Trung Lương - QL62 - QL1 - tỉnh Long An.

- Lộ trình 2: QL53 - QL60 - QL50 - tỉnh Long An.

Các khu vực còn lại (miền Bắc, miền Trung)

Các khu vực còn lại (miền Bắc, miền Trung)
Các khu vực còn lại (miền Bắc, miền Trung)

1. Trục Bắc Nam:

QL1: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận.

Đường HCM: Cao Bằng - Hà Nội - Hòa Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Kon Tum - Bình Phước – QL14

2. Hệ thống đường cao tốc

- Nội Bài - Lào Cai; Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội; Pháp Vân - Cầu Giẽ; Cầu Giẽ - Ninh Bình; Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

3. Các trục kết nối:

QL2, QL3, QL4, QL4D, QL5, QL6, QL279, QL8, QL9, Q10, QL18, QL32, QL27C, QL19, QL24, QL25, QL26.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GTVT cập nhật "luồng xanh" quốc gia; xây dựng và công bố luồng xanh nội tỉnh, kết nối với "luồng xanh" quốc gia và luồng xanh các địa phương lân cận; lựa chọn và công bố các vị trí dừng nghỉ cho các phương tiện nêu trên phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Thống nhất vị trí các khu vực chốt kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng dịch, an toàn giao thông trên các quốc lộ thuộc luồng xanh quốc gia trên 8 tỉnh, thành phố đang kiểm soát (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP. HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng).

Giãn cách xã hội 19 tỉnh, thành phố phía Nam từ 0h ngày 19/7

Giãn cách xã hội 19 tỉnh, thành phố phía Nam từ 0h ngày 19/7 (Ảnh minh họa)
Giãn cách xã hội 19 tỉnh, thành phố phía Nam từ 0h ngày 19/7 (Ảnh minh họa)

Ngày 17/7, căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Y tế và ý kiến thống nhất của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16, đối với: TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai (đã thực hiện); bổ sung TP. Cần Thơ và các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.

Thời gian cách thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày.

Đối với các tỉnh, thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách trước ngày có văn bản này, căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chủ động, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi quyết định việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định hoặc kéo dài thời gian giãn cách như các tỉnh, TP bổ sung nêu trên.

Trong thời gian thực hiện giãn cách, Thủ tướng đề nghị các địa phương kiên quyết không để “chặt ngoài, lỏng trong”; xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và từng cấp chính quyền, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất.

Thủ tướng yêu cầu quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn, việc làm.

Trong điều kiện phòng, chống dịch cấp bách do chủng vi rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường và còn nhiều khó khăn về điều kiện đảm bảo; với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, Thủ tướng kêu gọi nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường chia sẻ ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16. Người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm 5K. Việc thực hiện Chỉ thị 16, theo Thủ tướng không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là quyền lợi của mỗi người dân, vì lợi ích cộng đồng và vì sự phát triển đất nước.

Minh Quân

Theo VnMedia.vn Copy
Xử phạt một bệnh viện tư nhân thông báo tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ

Xử phạt một bệnh viện tư nhân thông báo tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ

Thứ bảy, 17/07/2021 | 09:54
Ngày 17/7, ông Nguyễn Bảo Trung - Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã ký thông cáo báo chí về việc xử phạt một bệnh viện tư nhân thông báo tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ rộng rãi cho người dân An Giang.
Hà Nội phong tỏa tạm thời nhiều điểm phòng chống dịch Covid-19

Hà Nội phong tỏa tạm thời nhiều điểm phòng chống dịch Covid-19

Thứ bảy, 17/07/2021 | 13:03
Sáng ngày 17/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 02 ca ghi nhận tại quận Đống Đa và 1 ca ghi nhận tại quận Nam Từ Liêm. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành phong tỏa tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19.
Hà Nội bắt đầu triển khai 22 chốt kiểm soát dịch Covid-19, có test nhanh Covid-19

Hà Nội bắt đầu triển khai 22 chốt kiểm soát dịch Covid-19, có test nhanh Covid-19

Thứ tư, 14/07/2021 | 09:21
Sáng nay (14/7), Công an TP. Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở GTVT, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô và UBND các quận, huyện, thị xã đã tiến hành triển khai dựng lều bạt tại điểm 22 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ lớn ra vào Hà Nội.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 19/7/2021: Thận trọng thăm dò, thị trường chưa thể vượt 1.300 điểm trong phiên tới

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 19/7/2021: Thận trọng thăm dò, thị trường chưa thể vượt 1.300 điểm trong phiên tới

Thứ sáu, 16/07/2021 | 16:53
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 19/7/2021: Thị trường phiên hôm nay chứng kiến đà tăng tiếp diễn của phiên hôm qua nhưng thanh khoản không có sự đột phá cùng khối ngoại mua thăm dò tạo ra khả năng thị trường trong phiên sau vẫn tiếp tục tích lũy.
Cước vận tải biển Á - Mỹ lên mức kỷ lục, sát 10.000 USD

Cước vận tải biển Á - Mỹ lên mức kỷ lục, sát 10.000 USD

Thứ bảy, 17/07/2021 | 17:27
Một trong những nguyên nhân khiến giá cước vận tải biển tăng mạnh trong thời gian gần đây là tình trạng liên tục thiếu hụt container.
10 sự thật về người sáng lập lẩu Haidilao ‘tỷ đô’: Gã nghèo trắng tay từng không biết nấu một lẩu ra hồn đã làm gì để xây nên đế chế lẩu lớn nhất thế giới

10 sự thật về người sáng lập lẩu Haidilao ‘tỷ đô’: Gã nghèo trắng tay từng không biết nấu một lẩu ra hồn đã làm gì để xây nên đế chế lẩu lớn nhất thế giới

Thứ bảy, 17/07/2021 | 21:39
Ông Zhang Yong, người sáng lập lẩu Haidilao lừng danh, nhân vật giàu nhất Singapore năm 2019 - đã từng bỏ học cấp 3 và từng là một thợ hàn.
Điểm trúng tuyển Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021 mới nhất

Điểm trúng tuyển Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021 mới nhất

Thứ bảy, 31/07/2021 | 23:09
Trường Đại học Kiến trúc sẽ công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT sau khi được Bộ GD&ĐT thông tin cụ thể. Vậy điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021 dựa vào kết quả thi THPT quốc gia diễn ra vào đầu tháng 7 vừa qua sẽ được công bố cụ thể trong bài viết dưới đây.
Điểm trúng tuyển Đại học Tài nguyên và Môi trường năm 2021 mới nhất

Điểm trúng tuyển Đại học Tài nguyên và Môi trường năm 2021 mới nhất

Thứ bảy, 31/07/2021 | 23:09
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường sẽ công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT sau khi được Bộ GD&ĐT thông tin cụ thể. Vậy điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường năm 2021 dựa vào kết quả thi THPT quốc gia diễn ra vào đầu tháng 7 vừa qua sẽ được công bố cụ thể trong bài viết dưới đây.
Điểm trúng tuyển Đại học Lâm nghiệp năm 2021 mới nhất

Điểm trúng tuyển Đại học Lâm nghiệp năm 2021 mới nhất

Thứ bảy, 31/07/2021 | 23:01
Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT sau khi được Bộ GD&ĐT thông tin cụ thể. Vậy điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp năm 2021 dựa vào kết quả thi THPT quốc gia diễn ra vào đầu tháng 7 vừa qua sẽ được công bố cụ thể trong bài viết dưới đây.
Điểm trúng tuyển Đại học Công đoàn năm 2021 mới nhất

Điểm trúng tuyển Đại học Công đoàn năm 2021 mới nhất

Thứ bảy, 31/07/2021 | 22:57
Trường Đại học Công đoàn sẽ công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT sau khi được Bộ GD&ĐT thông tin cụ thể. Vậy điểm chuẩn Đại học Công đoàn năm 2021 dựa vào kết quả thi THPT quốc gia diễn ra vào đầu tháng 7 vừa qua sẽ được công bố cụ thể trong bài viết dưới đây.
Cafe Khởi nghiệp