Đề nghị Chính phủ cấp bổ sung hơn 183 tỷ đồng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc

Chủ nhật, 26/12/2021 | 11:34 Theo dõi CFĐT trên

Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng xem xét, quyết định việc bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu 183,88 tỷ đồng vào Dự án để hỗ trợ thực hiện phần GPMB hạng mục xây dựng tuyến tránh thành phố Bảo Lộc...

đường tránh thành phố bảo lộc

Cử tri tỉnh Lâm Đồng mới đây đã gửi kiến nghị đến UBND tỉnh Lâm Đồng về tuyến tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc.

Theo ý kiến của cử tri, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương bố trí phần vốn còn thiếu 183,88 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện hoàn thành hạng mục xây mới tuyến tránh phía Nam, thành phố Bảo Lộc thuộc Dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km0 - Km123+105,17 và đề nghị Bộ GTVT báo cáo cấp có thẩm quyền, hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án, hợp đồng dự án (điều chỉnh nguồn vốn trong dự án đầu tư) làm cơ sở bố trí nguồn vốn (văn bản số 4386/UBND-GT ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 20/9/2021, Ban Quản lý dự án 7 (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền của dự án) có văn bản số 2339/BQLDA7-ĐHDA trả lời UBND tỉnh Lâm Đồng về thủ tục pháp lý để bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ xây dựng hạng mục bổ sung tuyến tránh thành phố Bảo Lộc thuộc Dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km0 - Km123+105,17.

Do vậy, cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ GTVT sớm thống nhất chủ trương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạng mục xây dựng tuyến tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc thuộc dự án cải tạo nâng cấp QL.20 trong năm 2021, phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Về các nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận trong công văn trả lời cho biết, hạng mục tuyến tránh thành phố Bảo Lộc thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục cải tạo QL20 đoạn Km0+000 - Km123+105,17 trên địa phận hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng BT (gọi tắt là Dự án) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 1009/TTg-KTN ngày 10/7/2015, Bộ GTVT đã hoàn tất thủ tục phê duyệt bổ sung vào Hợp đồng dự án với tổng mức đầu tư khoảng 760 tỷ đồng và Nhà đầu tư đã tổ chức triển khai xây dựng từ tháng 2/2017.

Trong quá trình thực hiện hạng mục bổ sung, kinh phí giải phóng mặt bằng địa phương phê duyệt phát sinh tăng so với kinh phí Bộ GTVT phê duyệt ban đầu khoảng 180,79 tỷ đồng (trong đó: nút Dầu Giây tăng khoảng 122,82 tỷ đồng và tuyến tránh thành phố Bảo Lộc tăng khoảng 57,97 tỷ đồng) và thời gian bàn giao mặt bằng kéo dài đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Cụ thể: Đến ngày 30/04/2019 UBND tỉnh Lâm Đồng mới bàn giao xong mặt bằng tuyến tránh thành phố Bảo Lộc và dự án chưa được hoàn thuế VAT trong cả hai giai đoạn khoảng 361,937 tỷ đồng (theo ý kiến Kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Văn bản số 672/TB-KTNN ngày 12/12/2018 đề nghị “ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến chính thức đối với việc hoàn thuế của Dự án”.

Do phát sinh chi phí GPMB và dự án chưa được hoàn thuế VAT dẫn đến thiếu kinh phí khoảng 183,88 tỷ đồng để hoàn thành tuyến tránh thành phố Bảo Lộc.

Trên cơ sở kết quả làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và để phù hợp với tình hình thực hiện dự án hiện nay (đã thi công đạt khoảng 70% khối lượng), tuy nhiên do thiếu vốn nên Bộ GTVT đã xác định điểm dừng kỹ thuật và chỉ đạo Nhà đầu tư sẽ hoàn thành xây dựng sau 03 tháng kể từ khi UBND tỉnh Lâm Đồng bố trí nguồn vốn còn thiếu theo cam kết.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1009/TTg-KTN ngày 10/7/2015, Bộ GTVT đã làm việc và đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo cam kết tại Văn bản số 10/UBND- GT ngày 06/01/2015 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn còn thiếu khoảng 183,88 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành xây dựng tuyến tránh thành phố Bảo Lộc (Văn bản số 6219/BGTVT-ĐTCT ngày 03/7/2019 và Văn bản số 11597/ TVT-ĐTCT ngày 04/12/2019, Thông báo số 393/TB-BGTVT ngày 11/9/2020).

Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 408/HĐNT ngày 22/10/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có ý kiến tại Văn bản số 8654/UBND- GT ngày 26/10/2020, đến nay Bộ GTVT đã thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng có Văn bản số 5024/ TVT-ĐTCT ngày 31/5/2021 đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu 183,88 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của ngân sách địa phương vào Dự án để hỗ trợ thực hiện phần GPMB hạng mục xây dựng tuyến tránh thành phố Bảo Lộc theo cam kết của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện GPMB tuyến tránh thành phố Bảo Lộc theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm tổng hợp nguồn kinh phí bổ sung còn thiếu vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Lâm Đồng, trình HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét, phê duyệt để bố trí kịp thời vốn thực hiện, đáp ứng yêu cầu dự án.

Trường hợp HĐND tỉnh Lâm Đồng không phê duyệt bố trí nguồn vốn để thực hiện, giao Bộ GTVT tiến hành các thủ tục bàn giao nguyên trạng tuyến tránh thành phố Bảo Lộc đã đầu tư đến điểm dừng kỹ thuật cho địa phương tiếp nhận quản lý và tiếp tục đầu tư hoàn thiện xây dựng bằng nguồn ngân sách của địa phương.

Bộ GTVT cũng kiến nghị Chính phủ giao Bộ GTVT thực hiện thủ tục điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, điều chỉnh dự án, điều chỉnh hợp đồng và sớm triển khai hoàn thành xây dựng hạng mục nút giao Dầu Giây, tuyến tránh thành phố Bảo Lộc.

Đồng thời giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết, hướng dẫn các nội dung liên quan về hoàn thuế VAT đối với Dự án (khoảng 361,937 tỷ đồng) để Bộ GTVT thực hiện. Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thu n các nội dung kiến nghị nêu trên, Bộ GTVT sẽ phối hợp với các cơ quan sớm hoàn tất thủ tục liên quan theo quy định để hoàn thành tuyến tránh thành phố Bảo Lộc đưa vào khai thác phát huy hiệu quả Dự án.

Xuân Hưng

Theo VnMedia.vn Copy
Truy tố loạt cán bộ cấp sai 4.000 m2 đất tại TP Huế

Truy tố loạt cán bộ cấp sai 4.000 m2 đất tại TP Huế

Cấp sai gần 4.000m2 đất gây thiệt hại 4 tỷ đồng, cựu giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, cùng nguyên trưởng phòng TN&MT và một số cán bộ phường, phòng, ban chức năng tại TP Huế đã bị truy tố.
Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua TP Tam Điệp 'cơ bản' đáp ứng tiến độ

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua TP Tam Điệp "cơ bản" đáp ứng tiến độ

Bộ GTVT cho biết, tổng sản lượng thi công toàn bộ dự án Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua TP Tam Điệp đến nay đạt khoảng 2.819 tỷ đồng, tương đương 41% giá trị xây lắp theo hợp đồng (6.876,42 tỷ đồng) cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu...
Thi công 03 ca/ngày để đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Thi công 03 ca/ngày để đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ GTVT, các Ban Quản lý dự án chỉ đạo các Nhà thầu tổ chức thi công 03 ca/ngày đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra đối với các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông….
Truy tố loạt cán bộ cấp sai 4.000 m2 đất tại TP Huế

Truy tố loạt cán bộ cấp sai 4.000 m2 đất tại TP Huế

Cấp sai gần 4.000m2 đất gây thiệt hại 4 tỷ đồng, cựu giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, cùng nguyên trưởng phòng TN&MT và một số cán bộ phường, phòng, ban chức năng tại TP Huế đã bị truy tố.
Đã tìm ra người trúng giải độc đắc 214 tỷ đồng của Vietlott trong ngày Giáng sinh

Đã tìm ra người trúng giải độc đắc 214 tỷ đồng của Vietlott trong ngày Giáng sinh

Tối ngày 25/12, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người trúng giải Jackpot 1 trong kỳ quay 664 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá 214.130.470.800 đồng.
Intel dự định mở rộng sản xuất tại Pháp, Đức và Italy

Intel dự định mở rộng sản xuất tại Pháp, Đức và Italy

Intel đang có kế hoạch xây dựng một số cơ sở mới tại Pháp và Italy cùng một nhà máy quy mô lớn tại Đức nhằm đạt mục tiêu tăng sản lượng toàn cầu.
Vận hành cao tốc gần 147.000 tỷ đồng từ năm 2026

Vận hành cao tốc gần 147.000 tỷ đồng từ năm 2026

Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành, có tổng mức đầu tư gần 147.000 tỷ đồng dự kiến sẽ được đưa vào vận hành từ năm 2026...
Khởi công Dự án hơn 2.100 tỷ đồng ở Cần Thơ

Khởi công Dự án hơn 2.100 tỷ đồng ở Cần Thơ

Sáng 18/1, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), UBND tỉnh An Giang và TP Cần Thơ đã tổ chức lễ khởi công dự án tuyến nối Quốc lộ 91 (QL91) và tuyến tránh TP Long Xuyên.
Khủng hoảng giá bất động sản Trung Quốc dần được kiểm soát

Khủng hoảng giá bất động sản Trung Quốc dần được kiểm soát

Theo dữ liệu chính thức, giá nhà mới của Trung Quốc trong tháng 12 đã giảm chậm hơn so với tháng 11 do việc nới lỏng các quy định kiểm soát về tài chính và các chương trình khuyến mãi của các nhà phát triển bất động sản đã giúp ổn định nhu cầu.
Bắc Giang chuẩn bị có Khu dân cư và trung tâm thương mại 52,23ha

Bắc Giang chuẩn bị có Khu dân cư và trung tâm thương mại 52,23ha

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và trung tâm thương mại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500).
Cafe Khởi nghiệp