Chiều 26/8: Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Thứ năm, 26/08/2021 | 18:58 Theo dõi CFĐT trên
Chiều 26/8: Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng (Ảnh minh họa)
Chiều 26/8: Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng (Ảnh minh họa)

Theo đó, 33 ca mắc Covid-19 mới ghi nhận ở các quận, huyện: Thanh Xuân (25), Thanh Trì (6), Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (1).

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (32)

1. P.T.H, Nữ, sinh năm 1958, địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 24/8 có triệu chứng sốt. Ngày 25/8 được lấy mẫu kết quả xét nghiệm dương tính.

2. T.A.H, nam, sinh năm 2002

Địa chỉ: Ngũ Hiệp, Thanh Trì

Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (hàng xóm) của bệnh nhân H.X.T. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3. N.T.H, Nữ, sinh năm 1963

Địa chỉ: Ngũ Hiệp, Thanh Trì

Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (mẹ) của bệnh nhân N.T.G. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4. H.X.T, nam, sinh năm 1952

Địa chỉ: Ngũ Hiệp, Thanh Trì

Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (bố) của bệnh nhân Đ.T.M. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5. N.T.T.M, Nữ, sinh năm 1997

Địa chỉ: Ngũ Hiệp, Thanh Trì

Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (vợ) của bệnh nhân N.T.G. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6. T.T.Y, Nữ, sinh năm 1956

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

7. T.V.Đ, nam, sinh năm 1956

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

8. N.T.B.T, Nữ, sinh năm 1974

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

9. N.T.H, Nữ, sinh năm 1998

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

10. T.T.T, Nữ, sinh năm 1934

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

11. L.K.V, Nữ, sinh năm 2003

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

12. N.D.L, Nữ, sinh năm 2005

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

13. N.T.D, Nữ, sinh năm 1978

Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa ngõ Hòa Bình 2. Ngày 25/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

14. Đ.Đ.A, nam, sinh năm 2012

Địa chỉ: Ngũ Hiệp, Thanh Trì

Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân B.T.H. Ngày 25/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính.

15. B.T.H, Nữ, sinh năm 1988

Địa chỉ: Ngũ Hiệp, Thanh Trì

Dịch tễ: Gia đình bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 24/8 đến nay. Ngày 25/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính.

16. N.Đ.H, nam, sinh năm 1995

Địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 bệnh nhân Đ.T.H. Ngày 24/8 được chuyển cách ly tập trung tại BV Than Khoáng Sản, được lấy mẫu XN cho KQ dương tính.

17. H.Đ.N., nam, sinh năm 1970

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 25/8 được lấy mẫu. Ngày 26/8 có kết quả dương tính.

18. H.Đ.M.T, nam, sinh năm 2007

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 25/8 được lấy mẫu. Ngày 26/8 có kết quả dương tính.

19. P.T.M.T, Nữ, sinh năm 1954

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 25/8 được lấy mẫu. Ngày 26/8 có kết quả dương tính.

20. L.T.S, Nữ, sinh năm 1951

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 25/8 được lấy mẫu. Ngày 26/8 có kết quả dương tính.

21. V.T.T.T, Nữ, sinh năm 1999

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

22. N.H.D., nam, sinh năm 2007

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

23. C.T.T.T, Nữ, sinh năm 2009

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 25/8 được lấy mẫu. Ngày 26/8 có kết quả dương tính.

24. C.H.T, nam, sinh năm 2012

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa và trong nhà đã 4 người có kết quả dương tính, ngày 25/8 được lấy mẫu. Ngày 26/8 có kết quả dương tính .

25. T.K.Đ., nam, sinh năm 1961

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/6 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

26. C.T.T.H, Nữ, sinh năm 1982

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 24/8 có triệu chứng sốt. Ngày 25/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

27. N.H.T.A, nam, sinh năm 2010

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

28. N.T.H, nam, sinh năm 2007

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

29. C.T.M.N, Nữ, sinh năm 1943

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 25/8 được lấy mẫu. Ngày 26/8 có kết quả dương tính.

30. T.T.D., nam, sinh năm 1965

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 25/8 được lấy mẫu. Ngày 26/8 có kết quả dương tính.

31. T.T.H, Nữ, sinh năm 1985

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 25/8 được lấy mẫu. Ngày 26/8 có kết quả dương tính.

32. N.P.N, nam, sinh năm 2020

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 25/8 được lấy mẫu. Ngày 26/8 có kết quả dương tính.

Chùm liên quan TP.HCM (1)

33. L.N.D, nam, sinh năm 1996

Địa chỉ: Giáp Bát, Hoàng Mai

Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa liên quan công ty Hiền Phước (đường Kim Đồng, phong tỏa từ ngày 25/8). Ngày 25/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến nay, TP ghi nhận 2.836 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.481 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.355 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 381.363 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 202.089 bệnh nhân đang điều trị, số bệnh nhân đã khỏi là 169.921 và số ca mắc tử vong là 9.349.

Minh Nam

Theo VnMedia.vn Copy
Hà Nội: Xác định 3 nguồn lây nhiễm ở ổ dịch quận Thanh Xuân

Hà Nội: Xác định 3 nguồn lây nhiễm ở ổ dịch quận Thanh Xuân

Thứ năm, 26/08/2021 | 14:51
Các bệnh nhân ghi nhận tại phường Thanh Xuân Trung chủ yếu liên quan đến các chợ, siêu thị trên địa bàn phường. Qua điều tra, truy vết, CDC Hà Nội đánh giá ổ dịch này có 3 nguồn lây.
Trưa 26/8: Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc Covid-19 mới, 23 ca ghi nhận trong cộng đồng

Trưa 26/8: Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc Covid-19 mới, 23 ca ghi nhận trong cộng đồng

Thứ năm, 26/08/2021 | 13:21
Theo Sở Y tế Hà Nội, trưa ngày 26/8, trên địa bàn Thủ đô ghi nhận thêm 33 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 23 ca ghi nhận tại cộng đồng, 10 ca ghi nhận tại khu cách ly.
Chiều 25/8: Hà Nội ghi nhận thêm 39 ca mắc Covid-19 mới, 36 ca ghi nhận tại cộng đồng

Chiều 25/8: Hà Nội ghi nhận thêm 39 ca mắc Covid-19 mới, 36 ca ghi nhận tại cộng đồng

Thứ tư, 25/08/2021 | 19:13
Theo Sở Y tế Hà Nội, chiều ngày 25/8, trên địa bàn TP tiếp tục ghi nhận thêm 39 ca mắc mới. Trong đó, 36 ca tại cộng đồng, 03 ca ghi nhận tại khu vực cách ly, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 93 ca.
Bất động sản Hà Nội: Thu hẹp khoảng cách giữa khu vực thành thị và vùng lân cận

Bất động sản Hà Nội: Thu hẹp khoảng cách giữa khu vực thành thị và vùng lân cận

Thứ năm, 26/08/2021 | 10:18
Việc mở rộng đô thị và sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng tại Thủ đô Hà Nội đang làm thu hẹp khoảng cách giữa khu vực thành thị và các vùng lân cận, đặc biệt là khoảng cách thu hẹp về giá nhà giữa hai khu vực này.
Phát hiện hàng nghìn kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị tuồn ra thị trường

Phát hiện hàng nghìn kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị tuồn ra thị trường

Thứ năm, 26/08/2021 | 18:37
Qua kiểm tra tại các cơ sở nuôi và giết mổ, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện hàng nghìn kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị tuôn ra thị trường.
Triệu hồi xe KIA Seltos do nguy cơ cháy

Triệu hồi xe KIA Seltos do nguy cơ cháy

Thứ năm, 22/04/2021 | 10:55
Xe Kia Seltos và Kia Sout 2021 đang là tâm điểm của đợt triệu hồi xe mới đây từ nhà xe Hàn Quốc. Hãng đã phát lệnh triệu hồi đối với 147.249 chiếc xe thuộc hai dòng xe này do lỗi động cơ và tăng nguy cơ dẫn đến hỏa hoạn.
TP. HCM: Các F0 ở ‘vùng xanh’ tăng

TP. HCM: Các F0 ở ‘vùng xanh’ tăng

Thứ sáu, 17/09/2021 | 13:01
Xét nghiệm RT-PCR ở “vùng xanh”, cận xanh và “vùng vàng” những ngày gần đây ghi nhận tỷ lệ dương tính với SARS-CoV-2 hơn 7%, trong khi 2 đợt xét nghiệm trước tỷ lệ dương tính “vùng xanh”, cận xanh là 0,8%, “vùng vàng” 1,5%.
Trưa 17/9: Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19 mới, 'ổ dịch' Đền Lừ thêm 4 ca

Trưa 17/9: Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19 mới, 'ổ dịch' Đền Lừ thêm 4 ca

Thứ sáu, 17/09/2021 | 12:49
Theo Sở Y tế Hà Nội, trưa 17/9, trên địa bàn Thủ đô ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19 mới đều ở khu cách ly, phong tỏa.
Thí điểm phương pháp tiếp cận mới trong điều trị bệnh ung thư

Thí điểm phương pháp tiếp cận mới trong điều trị bệnh ung thư

Thứ sáu, 17/09/2021 | 11:24
Phương pháp này giúp quá trình điều trị ung thư diễn ra liền mạch, bệnh nhân có thể rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả chữa bệnh.
Sáng 17/9: Hà Nội ghi nhận thêm 03 ca mắc Covid-19 mới

Sáng 17/9: Hà Nội ghi nhận thêm 03 ca mắc Covid-19 mới

Thứ sáu, 17/09/2021 | 07:20
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 16/9 đến 6h ngày 17/9, trên địa bàn Thủ đô ghi nhận thêm 03 ca mắc Covid-19 mới đều ở khu cách ly.
Cafe Khởi nghiệp