Bộ Xây dựng: Toàn quốc có 888 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại đặc biệt

Thứ tư, 28/12/2022 | 16:30 Theo dõi CFĐT trên

Về quản lý phát triển đô thị trong năm 2022, theo Bộ Xây dựng đã có những kết quả đáng lưu ý.

Theo đó, triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Xây dựng đã khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết; phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết; Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam; 03 Hội thảo chuyên đề; Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì để quán triệt sâu rộng các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, ngành xây dựng cũng đã thực hiện công tác thẩm định công nhận phân loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII về phân loại đô thị và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 01 đô thị loại II (thành phố Sóc Trăng); đang trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 01 đô thị loại II (Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); đã công nhận theo thẩm quyền 05 đô thị loại IV (Các thị trấn Cái Dầu, An Châu và Tri Tôn của tỉnh An Giang; đô thị Núi Thành của tỉnh Quảng Nam; khu vực dự kiến thành lập thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); đã tổ chức hội đồng thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị loại IV đối với đô thị Thị trấn Chờ mở rộng (Đô thị Yên Phong), tỉnh Bắc Ninh; Tính đến hết tháng 11 năm 2022, toàn quốc có 888 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 33 đô thị loại II, 47 đô thị loại III, 94 đô thị loại IV.

Năm 2022 ngành Xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị năm 2022 ( thực hiện tại các tỉnh: Cà Mau, Bến Tre, Tây Ninh, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình, Nghệ An, Đắk Lắk.); rà soát công tác phân loại đô thị đối với các đô thị loại V trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; rà soát, đánh giá và cho ý kiến về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của các khu vực dự kiến thành lập đơn vị hành chính đô thị (Thành lập các đơn vị hành chính gồm: Thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; 05 phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; Khu vực dự kiến thành lập phường khi thành lập thị xã Thuận Thành; Khu vực 10 xã, thị trấn dự kiến thành lập phường khi thành lập thị xã Quế Võ; Khu vực dự kiến thành lập 03 thị trấn thuộc tỉnh Bến Tre); góp ý Chương trình phát triển đô thị các tỉnh (Hưng Yên, Đắk Lắk, Ninh Bình, Hòa Bình); cho ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư các dự án theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở cho phép người dân được tự xây dựng nhà ở.

Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại một số địa phương về việc sắp xếp đơn vị hành chính (Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hòa Bình); phối hợp tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế để triển khai các chương trình, kế hoạch đề án của Thủ tướng Chính phủ về phát triển đô thị. Theo đó, Bộ này đã chuẩn bị các nội dung, kết nối tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 5 ngày 30/8/2022 qua hình thức trực tuyến do Campuchia làm chủ tịch và các hoạt động liên quan của Mạng lưới các đô thị thông minh ASEAN (ASCN); Tham gia Hội thảo trực tuyến khởi động Nghiên cứu về đô thị hóa, Sự dịch chuyển của con người và sự phát triển, hòa nhập liên tục giữa đô thị - nông thôn của khu vực ASEAN nằm trong khuôn khổ hoạt động của ASCN năm 2020; (2) Cung cấp các tài liệu phục vụ hội họp về Chương trình nghị sự đô thị mới tại Liên Hợp Quốc; (3) Tham dự Diễn đàn đô thị lần thứ 11; (4) Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan hợp tác phát triển Pháp (AFD); (5) Tiếp tục xúc tiến hợp tác với các đối tác quốc tế (WB, SECO…) để triển khai các định hướng phát triển đô thị bền vững, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu)

Bộ Xây dựng cũng tiếp tục triển khai đúng tiến độ các chương trình, đề án đã được phê duyệt: Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến 2030 (Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 1247/BXD-PTĐT ngày 14/4/2022 gửi các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc Hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh; xây dựng Chương trình thí điểm phát triển đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông minh; hoàn thiện dự thảo và đang lấy ý kiến góp ý Hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững Việt Nam - Phiên bản 1.0; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1247/BXDPTĐT ngày 29/6/2022 tình hình triển khai Đề án đô thị thông minh; đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh bền vững);

Thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030. Ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050” trong đó đã lồng ghép nội dung về phát triển đô thị tăng trưởng xanh. Hiện tại, Bộ đang rà soát các nhiệm vụ tại Quyết định số 84/QĐ-TTg để nghiên cứu lồng ghép vào kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh;

Xây dựng Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030. Theo đó, triển khai Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 1862/BXD-PTĐT ngày 25/5/2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Đề án và đôn đốc các địa phương triển khai Đề án. Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 910/QĐ-BXD ngày 18/10/2022 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”. Các nhiệm vụ năm 2022 của Đề án được nghiên cứu lồng ghép trong việc triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW và các Chương trình, kế hoạch hành động của ngành Xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, thực hiện Chương trình đô thị miền núi phía Bắc.

P.V
Theo VnMedia.vn Copy
Khởi công 12 dự án thành phần thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Khởi công 12 dự án thành phần thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Bộ Giao thông vận tải vừa cung cấp thông tin về Kế hoạch tổ chức Khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.
LHC đón thêm đại cổ đông cá nhân

LHC đón thêm đại cổ đông cá nhân

Ông Nguyễn Ngọc Duy thông báo đã hoàn tất mua 784.300 cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC), đồng thời chính thức trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp này từ ngày 22/12/2022.
10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2022

10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2022

Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức bình chọn 10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2022, trong đó có sự kiện thông qua chủ trương đầu tư 06 dự án giao thông quan trọng quốc gia với tổng mức đầu tư gần 360.000 tỷ đồng...
Mỹ: 3 dấu hiệu “nền kinh tế đại dịch” đã kết thúc trong năm 2022 

Mỹ: 3 dấu hiệu “nền kinh tế đại dịch” đã kết thúc trong năm 2022 

Theo tất cả các định nghĩa kỹ thuật, Mỹ vẫn đang ở trong đại dịch . Kể từ tháng 9, Tổ chức Y tế Thế giới mới chỉ tuyên bố cái kết của đại dịch “đang hiện ra trước mắt” chứ chưa đến, đặc biệt là khi số ca nhiễm mới gia tăng và đe dọa sẽ gây ra một làn sóng dịch lớn vào mùa đông.
Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương trái chiều

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương trái chiều

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương tăng giảm đan xen sau một phiên giảm điểm trên phố Wall khi các nhà đầu tư xem xét và phân tích những “cơn gió ngược” đối với nền kinh tế 2023. 
GEX mong muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại Gelex Hạ tầng

GEX mong muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại Gelex Hạ tầng

CTCP Tập đoàn Gelex (HOSE: GEX) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Hạ tầng Gelex từ CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electronic). 
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng mạnh

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng mạnh

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2024 (từ ngày 16/2 đến ngày 29/2/2024) đạt 28,41 tỷ USD, tăng 46,7% (tương ứng tăng 9,05 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 2/2024 (từ ngày 01/2 đến ngày 15/2/2024).
Cartier ra mắt cửa hàng mới tại trung tâm thương mại Union Square

Cartier ra mắt cửa hàng mới tại trung tâm thương mại Union Square

Tọa lạc tại một không gian hoàn toàn mới, cửa hàng có không gian kép đã làm mới sự hiện diện tại thành phố năng động này. Đây là cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam áp dụng phong cách thiết kế nội thất mới nhất của Cartier…
Cảnh báo giả danh cơ quan thuế lừa đảo

Cảnh báo giả danh cơ quan thuế lừa đảo

Tổng cục Thuế khẳng định không ủy quyền cho bất cứ công ty hoặc cá nhân ngoài ngành thuế nào thực hiện thu thuế hộ.
Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng, thu giữ nhiều súng đạn

Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng, thu giữ nhiều súng đạn

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 21/3/2024 Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã phá Chuyên án 124-T, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Cafe Khởi nghiệp