Bộ Lao động công bố 6 số điện thoại đường dây nóng giải đáp gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng

Thứ sáu, 30/07/2021 | 09:44 Theo dõi CFĐT trên

Mới đây, Bộ LĐTB-XH công bố 6 số điện thoại nóng giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người lao động, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các chính sách gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng.

Bộ Lao động công bố 6 số điện thoại đường dây nóng giải đáp gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng
Bộ Lao động công bố 6 số điện thoại đường dây nóng giải đáp gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, việc thay đổi và tăng số điện thoại đường dây nóng nhằm đảm bảo thống nhất trong việc hỗ trợ, giải đáp các phản ảnh, kiến nghị của người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến gói 26.000 tỷ đồng.

Người lao động và doanh nghiệp muốn hiểu rõ hơn về gói hỗ trợ có thể gọi điện tới 1 trong 6 số điện thoại dưới đây để tìm hiểu các vấn đề thuộc các lĩnh vực phụ trách khác nhau.

Bộ Lao động công bố 6 số điện thoại đường dây nóng giải đáp gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng
Bộ Lao động công bố 6 số điện thoại đường dây nóng giải đáp gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng

Đường dây nóng 0886487322: Lĩnh vực giải đáp về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. (Đơn vị giải đáp: Vụ Bảo hiểm xã hội).

Đường dây nóng 0911011166: Lĩnh vực giải đáp về: 1- chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em. 2 -Chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0), người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Đơn vị giải đáp: Vụ Pháp chế).

=> Xem thêm: Hà Nội: Hỗ trợ lao động tự do 1,5 triệu đồng/người/lần

Đường dây nóng 0911151166: Lĩnh vực giải đáp về chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; chính sách với lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác. (Đơn vị giải đáp: Cục Việc làm).

Đường dây nóng 0911154488: Lĩnh vực giải đáp về chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. (Đơn vị giải đáp: Cục Quan hệ lao động và tiền lương).

=> Xem thêm: Hướng dẫn mới của TP. HCM về vận chuyển hàng hóa trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16

Đường dây nóng 0911191122: Lĩnh vực giải đáp về chính sách hỗ trợ đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn; chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch và thông tin tổng hợp tình hình thực hiện các chính sách. (Đơn vị giải đáp: Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Đường dây nóng 0911041122: Lĩnh vực giải đáp về việc tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo, bạn đọc liên hệ Thanh tra bộ.

=> Xem thêm: Gói 26.000 tỷ đồng: Những ai được hỗ trợ, mức hỗ trợ bao nhiêu?

Theo Quyết định 23, người lao động trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được nhận tiền hỗ trợ 1 lần với mức thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 3,71 triệu đồng/người từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ. Cụ thể:

Lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ 2 mức: 1,855 triệu đồng và 3,71 triệu đồng/người

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5 đến hết 31/12/2021, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sẽ được hỗ trợ 1 lần bằng tiền mặt.

Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của người lao động tính từ ngày 1/5 đến hết 31/12/2021.

Mức hỗ trợ 1 lần như sau: Người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng mức 1,855 triệu đồng/người; từ 1 tháng trở lên mức 3,71 triệu đồng/người.

Lao động bị ngừng việc được hỗ trợ 1 triệu đồng/người

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 điều 99 bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/12/2021, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ 1 lần với mức 1 triệu đồng/người.

Lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được lĩnh 3,71 triệu đồng/người

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/12/2021, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, được hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng/người.

Lao động mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người

Đối với lao động nữ mang thai bị ảnh hưởng bởi Covid-19, ngoài được nhận hỗ trợ 1 lần, sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người.

Lao động đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha.

Lưu ý tất cả những lao động này đều đã tham gia đóng BHXH.

Trẻ em được hỗ trợ tất cả chi phí khi đi cách ly, điều trị và hỗ trợ thêm 1 triệu đồng

Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định, được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4 đến hết ngày 31/12/2021.

Nghệ sĩ chức danh nghề hạng IV được hỗ trợ 3,71 triệu đồng/người

Theo đó, đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5 – 31/12/2021 sẽ được hỗ trợ 1 lần 3,71 triệu đồng/người

Dự kiến nhóm này có khoảng 2.000 người thuộc gần 100 đơn vị nghệ thuật biểu diễn.

Hướng dẫn viên được hỗ trợ 3,71 triệu đồng/người

Hướng dẫn viên (HDV) được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đủ các điều kiện: Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên các Hiệp hội về hướng dẫn du lịch; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với HDV du lịch tại điểm.

Hạn cuối nộp hồ sơ là 31/1/2022, nếu đủ hồ sơ trong thời gian trên cũng được trợ 1 lần là 3,71 triệu đồng/người. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, có hơn 26.000 HDV cón thẻ còn hiệu lực.

Hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ 3 triệu đồng

Nhóm hộ kinh doanh được hỗ trợ với các điều kiện sau: Có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Mức hỗ trợ cho hộ kinh doanh là 3 triệu đồng/hộ và lĩnh 1 lần, được trích từ Ngân sách nhà nước.

Người được xác định là F0, F1 được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày

Đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) từ ngày 27/4 – 31/12/2021 được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27/4 đến ngày 31/12/2021, được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Lao động tự do được hỗ trợ không thấp hơn 1,5 triệu đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày

Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác sẽ do địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1,5 triệu đồng/người/lần, hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

T.T
Theo VnMedia.vn Copy
Hà Nội: Hỗ trợ lao động tự do 1,5 triệu đồng/người/lần

Hà Nội: Hỗ trợ lao động tự do 1,5 triệu đồng/người/lần

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký Quyết định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 trên địa bàn TP.
Gói 26.000 tỷ đồng: Những ai được hỗ trợ, mức hỗ trợ bao nhiêu?

Gói 26.000 tỷ đồng: Những ai được hỗ trợ, mức hỗ trợ bao nhiêu?

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có công văn hoả tốc gửi các địa phương về việc hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ gói 26.000 tỷ đồng.
Những chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Những chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh, sản xuất chịu nhiều tác động do dịch Covid-19, Nhà nước đã và đang có nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Dự án Dreamland Tây Hồ: Bộ Xây dựng 'bật đèn xanh' miễn giấy phép xây dựng sai quy định

Dự án Dreamland Tây Hồ: Bộ Xây dựng 'bật đèn xanh' miễn giấy phép xây dựng sai quy định

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong việc hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư An Lộc được miễn giấy phép xây dựng công trình không đúng quy định tại Dự án Dreamland Tây Hồ - 107 Xuân La.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/7/2021: Bứt phá mạnh mẽ khỏi vùng 1.285 điểm, Vn-Index tiếp tục tăng trong phiên tới

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/7/2021: Bứt phá mạnh mẽ khỏi vùng 1.285 điểm, Vn-Index tiếp tục tăng trong phiên tới

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/7/2021: Toàn bộ thị trường trong phiên hôm nay hưng phấn đã kéo bộ chỉ số tăng mạnh sau loạt phiên giao dịch thăm dò. Thanh khoản cải thiện cùng khối ngoại hạn chế bán ròng đã đưa ra khả năng dư địa tăng sẽ tiếp tục trong phiên tới.
Tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong dịch COVID-19

Tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong dịch COVID-19

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19.
Thơ Nguyễn Văn Long: Thân Rồi Rũ Cát

Thơ Nguyễn Văn Long: Thân Rồi Rũ Cát

Nhà thơ Nguyễn Văn Long hiện là Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Truyền thông, Trường đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Thơ anh thường cảm tác theo thể lục bát/thất ngôn tứ tuyệt, với âm điệu gần gũi, chất chứa sự hoài niệm về những tình cảm xưa cũ...
Thơ Nguyễn Văn Long: Khắc Lá Phiêu Xinh

Thơ Nguyễn Văn Long: Khắc Lá Phiêu Xinh

Nhà thơ Nguyễn Văn Long hiện là Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Truyền thông, Trường đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Thơ anh thường cảm tác theo thể lục bát/thất ngôn tứ tuyệt, với âm điệu gần gũi, chất chứa sự hoài niệm về những tình cảm xưa cũ...
Tại sao bạn nên mua bảo hiểm nhân thọ

Tại sao bạn nên mua bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm quan trọng, có giá trị to lớn cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Do đó, việc hiểu được ý nghĩa, lợi ích của bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp bạn có những đánh giá khách quan hơn về việc bảo vệ chính bản thân mình và những người thân yêu. Cùng bài viết dưới đây tìm hiểu tại sao bạn nên mua bảo hiểm nhân thọ.
Thơ Nguyễn Văn Long: Chân Hạc Tiêu Dao

Thơ Nguyễn Văn Long: Chân Hạc Tiêu Dao

Nhà thơ Nguyễn Văn Long hiện là Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Truyền thông, Trường đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Thơ anh thường cảm tác theo thể lục bát/thất ngôn tứ tuyệt, với âm điệu gần gũi, chất chứa sự hoài niệm về những tình cảm xưa cũ...