Thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật

Thứ tư, 08/12/2021 | 15:42 Theo dõi CFĐT trên

Sáng 08/12, thực hiện chương trình Phiên họp thứ 06, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thấu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Đề xuất dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật

Báo cáo tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, nhất là trong điều kiện vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, để đáp ứng yêu cầu phát sinh từ thực tiễn liên quan tới hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, thi hành án dân sự, thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư vào hệ thống truyền tải điện quốc gia; khuyến khích đầu tư sản xuất và sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành Luật nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đơn giản hóa thủ tục đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ quan điểm của Thường trực của Ủy ban đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể của dự án Luật. Trong đó, đề nghị Chính phủ các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, làm rõ các quy định liên quan đến: Phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; Dự án đầu tư thuộc phạm vi bảo vệ của di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; Vấn đề đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải; Phân định phạm vi giữa Nhà nước và khu vực tư nhân trong hoạt động quản lý, vận hành lưới điện truyền tải quốc gia;…

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là nội dung đặc biệt quan trọng liên quan đến tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Dó đó, cần rà soát, đánh giá kỹ lưỡng đảm bảo các nội dung đề xuất sửa đổi là cần thiết, cấp bách; phù hợp với thực tiễn và đảm bảo tính khả thi khi ban hành.

Cho rằng Hồ sơ dự án luật trình tại Phiên họp đã tương đối đầy đủ, có đánh giá tác động và tiếp thu nhiều ý kiến trong Kết luận thông báo sau cuộc họp giữa Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội với một số cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần tiếp tục đầu tư thêm công sức, thời gian hơn nữa để hoàn thiện dự án Luật đảm bảo chất lượng cao nhất.

Thống nhất với nhiều nội dung tại Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và thống nhất thêm các vấn đề có tính chất nguyên tắc. “Nhu cầu sửa đổi, bổ sung pháp luật là thường xuyên, cần phải có quan điểm mang tính nguyên tắc để đảm bảo thống nhất”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường

Phát biểu thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, Hồ sơ dự án Luật tương đối đầy đủ và đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan của Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án trước khi trình Quốc hội.

Nhấn mạnh đây là dự án Luật quan trọng liên quan đến nhiều vấn đề lớn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị phần đánh giá tác động phải được thực hiện kỹ lưỡng, tăng tính thuyết phục đối với các nội dung đề xuất.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý chủ trương xây dựng, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thấu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Đồng thời, nhất trí trình Quốc hội xem xét thảo luận, quyết định về dự án Luật này theo thủ tục, trình tự rút gọn tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất bổ sung chương trình xây dựng pháp luật đối với dự án Luật và giao cho Ủy ban Pháp luật của Quốc hội xây dựng dự thảo Nghị quyết xin ý kiến của Thường vụ Quốc hội để bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát, nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến tham gia của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, hoàn thiện thêm Báo cáo đánh giá tác động, bổ sung đầy đủ ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của các chính sách, các cơ quan liên quan trực tiếp; bổ sung dự thảo các văn bản hướng dẫn chi tiết kèm theo dự án luật; tiếp tục rà soát để đảm bảo các điều khoản sửa đổi tuân thủ Hiến pháp, đúng chủ trương của Đảng, thống nhất đồng bộ giữa hệ thống pháp luật; quy định chặt chẽ về áp dụng pháp luật và điều khoản chuyển tiếp; rõ ràng về cơ chế giám sát, cơ chế chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ các vấn đề cụ thể liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung của từng luật như: đề nghị rà soát hoàn thiện Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thấu, Luật Điện lực,…

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành biểu quyết nhất trí về việc: trình Quốc hội xem xét, quyết định về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thấu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội theo thủ tục rút gọn; Thống nhất bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Xuân Hưng

Theo VnMedia.vn Copy
Gần 3 tỷ người trên thế giới chưa từng tiếp cận internet

Gần 3 tỷ người trên thế giới chưa từng tiếp cận internet

Tình trạng tiếp cận internet hạn chế xảy ra phổ biến tại các quốc gia đang phát triển – nơi chiếm khoảng 96% dân số chưa dùng internet toàn cầu.
Nhạc sĩ Phú Quang qua đời

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời

Nghệ sĩ Bùi Công Duy chia sẻ, nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời vào lúc 8h45' ngày 8/12, hưởng thọ 72 tuổi.
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trở mưa rét từ ngày mai 9/12

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trở mưa rét từ ngày mai 9/12

Từ ngày mai (09/12), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 16-18 độ.
Thêm một 'ông lớn' bất động sản Trung Quốc ngấp nghé vỡ nợ

Thêm một 'ông lớn' bất động sản Trung Quốc ngấp nghé vỡ nợ

Mới đây, Kaisa Group - công ty bất động sản nợ nước ngoài nhiều thứ 2 Trung Quốc lại một lần nữa phải ngừng giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hong Kong khi những lo ngại xuất hiện trở lại.
Khẩn: Đà Nẵng tìm người đến chợ, nhiều hàng quán.. và hàng chục địa điểm liên quan ca mắc Covid-19

Khẩn: Đà Nẵng tìm người đến chợ, nhiều hàng quán.. và hàng chục địa điểm liên quan ca mắc Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng vừa có thông báo khẩn tìm người đến hàng loạt các địa điểm liên quan ca mắc Covid-19 ghi nhận trong ngày 7/12.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đề xuất lộ trình xã hội hóa việc tiêm vaccine phòng COVID-19

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đề xuất lộ trình xã hội hóa việc tiêm vaccine phòng COVID-19

Thủ tướng yêu cầu Chương trình tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 phải chi tiết về số lượng, chủng loại, độ tuổi tiêm, thời gian tiêm, phương án tiêm, việc tiêm trộn giữa các loại vaccine…; tích cực tiêm mũi 3 và đề xuất lộ trình xã hội hóa việc tiêm vaccine phòng COVID-19…
Cẩn trọng với những thủ đoạn lừa đảo công nghệ dịp cận Tết

Cẩn trọng với những thủ đoạn lừa đảo công nghệ dịp cận Tết

Sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến, mạng xã hội… là những nguy cơ khiến người dùng có thể mắc bẫy mà không hay.
Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai mong được hưởng khoan hồng

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai mong được hưởng khoan hồng

Trong phiên xử ngày 21/1, được nói lời sau cùng trước khi nghị án, bị cáo Nguyễn Quốc Anh (cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) mong HĐXX xem xét lại động cơ, mục đích của mình.
Công ty Việt Á nhập test nhanh Covid-19 từ Trung Quốc giá 21.500 đồng/bộ

Công ty Việt Á nhập test nhanh Covid-19 từ Trung Quốc giá 21.500 đồng/bộ

Trong bốn tháng cuối năm 2021, Công ty Việt Á đã nhập 3 triệu que test nhanh kháng nguyên Covid-19 từ Trung Quốc, giá 0,995 USD/test (21.560 đồng/que test).
Nhiều nước thu nhập thấp có nguy cơ vỡ nợ

Nhiều nước thu nhập thấp có nguy cơ vỡ nợ

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ vỡ nợ của một số quốc gia thu nhập thấp.
Cafe Khởi nghiệp