Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ bảy, 25/09/2021 | 15:07 Theo dõi CFĐT trên

Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 1291/QĐ-HĐTĐ về Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Làm tốt quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh sẽ là căn cứ cho quy hoạch quốc gia hiệu quả (Ảnh: PV)
Làm tốt quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh sẽ là căn cứ cho quy hoạch quốc gia hiệu quả (Ảnh: PV)

Theo đó, Quy trình quy định nguyên tắc thẩm định bảo đảm đúng quy trình, nội dung và thời hạn thẩm định theo quy định của pháp luật về quy hoạch; đảm bảo chất lượng và tính khả thi của quy hoạch tỉnh; bảo đảm tính độc lập, công khai và minh bạch về trình tự, thủ tục, hồ sơ, kết quả thẩm định và tuân thủ các quy định về cải cách thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định.

Văn bản được áp dụng đối với Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thành lập theo Quyết định số 708/QĐ-BKHĐT ngày 11/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong quá trình tổ chức thẩm định, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch và quy định tại Quyết định số 709/QĐ-HĐTĐ; Báo cáo, giải trình về công tác thẩm định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi cần thiết; Lưu trữ hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điều 44 Luật Quy hoạch.

Quy trình thẩm định quy hoạch tỉnh, bao gồm: Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh; Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình thẩm định; Xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm định; Xin ý kiến trong quá trình thẩm định; Triển khai công tác thẩm định; Tổ chức phiên họp của Hội đồng thẩm định; Báo cáo thẩm định; Rà soát và lưu trữ hồ sơ quy hoạch tỉnh sau khi kết thúc thẩm định.

Trong đó, về nội dung triển khai công tác thẩm định, Quyết định nêu rõ, việc thẩm định quy hoạch tỉnh bắt đầu được thực hiện khi cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 4 và kết thúc ngay sau khi Chủ tịch Hội đồng thẩm định hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền kết luận tại phiên họp của Hội đồng thẩm định.

Báo cáo thẩm định quy hoạch tỉnh của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật Quy hoạch. Kết quả thẩm định phải được đánh giá, kết luận về mức độ đáp ứng yêu cầu đối với từng nội dung thẩm định; các kiến nghị đối với cơ quan tổ chức lập quy hoạch tỉnh, cơ quan lập quy hoạch tỉnh và cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tỉnh trên cơ sở tổng hợp phiếu đánh giá của thành viên Hội đồng thẩm định.

Theo quy định, nội dung thẩm định bao gồm: Thẩm định về sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt; Thẩm định việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch và việc tích hợp các nội dung quy hoạch tỉnh theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 32 Luật Quy hoạch; Thẩm định nội dung quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Ý kiến thẩm định chung đối với quy hoạch tỉnh.

Ý kiến thẩm định về sự phù hợp của quy hoạch với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; độ tin cậy và sự đầy đủ của số liệu, dữ liệu, bao gồm sự phù hợp giữa các nội dung của quy hoạch tỉnh so với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tính đầy đủ và độ chính xác của danh mục các chiến lược, quy hoạch, danh mục các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ tham khảo trong quá trình lập quy hoạch tỉnh; Độ tin cậy và tính đầy đủ của thông tin, số liệu; tính khoa học và khách quan, tính đồng bộ và thống nhất của thông tin, số liệu, dữ liệu đầu vào để xây dựng các nội dung trong báo cáo quy hoạch tỉnh.

Ý kiến thẩm định về nội dung quy hoạch tỉnh, bao gồm sự đầy đủ về các nội dung cần thực hiện trong báo cáo quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP; Sự phù hợp của những nội dung đánh giá về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; sự phù hợp của những đánh giá về thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch và xác định vị trí của tỉnh trong vùng; Sự phù hợp của nội dung quy hoạch tỉnh với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và điều kiện thực tế địa phương; Tính hợp lý, logic của các mục tiêu, phương án phát triển các ngành, lĩnh vực trong quy hoạch tỉnh; Tính thực tiễn và khả thi của phương án phát triển được lựa chọn.

Bên cạnh đó, ý kiến thẩm định về nội dung quy hoạch tỉnh bao gồm các nội dung về tính hợp lý, khả thi của phương án bố trí các nguồn lực; Tính khả thi, hiệu quả của các giải pháp thực hiện quy hoạch; Tính đồng bộ, thống nhất của cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh so với yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tham mưu giúp Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định thực hiện đúng quy trình và nội dung thẩm định trong quá trình thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Theo dangcongsan.vn
Theo VnMedia.vn Copy
Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp phải bố trí diện tích xây nhà ở cho công nhân

Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp phải bố trí diện tích xây nhà ở cho công nhân

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 3822/BXD-QLN ngày 17/9 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai một số giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021

Tại kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, HĐND TP đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021.
Hà Nội: Đồng ý chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4

Hà Nội: Đồng ý chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Thủ tướng: Cố gắng đến 30/9 từng bước nới lỏng giãn cách để khôi phục kinh tế

Thủ tướng: Cố gắng đến 30/9 từng bước nới lỏng giãn cách để khôi phục kinh tế

“Cố gắng từ nay đến 30/9 sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát để khôi phục phát triển kinh tế - xã hội”, Thủ tướng nói trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng nay 25/9.
Qua một đêm, Hà Nam sàng lọc phát hiện thêm 15 ca bệnh COVID-19

Qua một đêm, Hà Nam sàng lọc phát hiện thêm 15 ca bệnh COVID-19

CDC Hà Nam lúc 10 giờ sáng ngày 25/9 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm một số trường hợp có kết quả dương tính với COVID-19, trong đó có 15 trường hợp đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.
Những thất bại đau đớn trong đầu tư của Warren Buffett

Những thất bại đau đớn trong đầu tư của Warren Buffett

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đôi khi cũng mắc sai lầm, quan trọng là ông dám thẳng thắn thừa nhận và học hỏi từ những sai lầm đó để cải thiện quyết định đầu tư về sau.
Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn thị trường Bất động sản

Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn thị trường Bất động sản

Sáng nay, 17/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc “tháo gỡ khó và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững”.
Chuyên gia nêu 5 vấn đề cần giải quyết để xây dựng khung giá đất hiệu quả

Chuyên gia nêu 5 vấn đề cần giải quyết để xây dựng khung giá đất hiệu quả

Ông Troy Griffiths, Phó Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam cho rằng quy trình định giá đất là một vấn đề nhạy cảm ở nhiều quốc gia, do đó đòi hỏi một hệ thống khung giá đất chính xác, hiệu quả và sát với giá thị trường.
Cuộc khủng hoảng nhà ở của Hàn Quốc là lời cảnh báo tới nhiều quốc gia

Cuộc khủng hoảng nhà ở của Hàn Quốc là lời cảnh báo tới nhiều quốc gia

Thị trường nhà ở Hàn Quốc lại được một số chuyên gia trong ngành coi là chỉ báo của các quốc gia khác.
Cải tạo chung cư cũ: Cơn đau đầu kéo dài

Cải tạo chung cư cũ: Cơn đau đầu kéo dài

Dù đã có nhiều nỗ lực trong việc cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, song chính quyền TP.HCM vẫn gặp rất nhiều khó khăn…