Bộ Công an đã cấp hơn 76,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip

Thứ ba, 27/12/2022 | 09:51 Theo dõi CFĐT trên
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trình bày báo cáo tại Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số năm 2022 được Chính phủ tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Đề án 06 với 7 quan điểm chỉ đạo lớn, với mục tiêu tổng quát phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế xã hội; Phục vụ phát triển công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp.

Cấp hơn 76,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip

Qua một năm triển khai, các mục tiêu cơ bản có tính chất nền tảng của năm 2022 đã cơ bản đạt được (với 24 mục tiêu cụ thể của năm 2022, đã hoàn thành 11 mục tiêu, đang tập trung triển khai 13 mục tiêu còn lại. Đối với 89 nhiệm vụ cụ thể của Đề án, đến nay đã hoàn thành 47 nhiệm vụ, đang thực hiện thường xuyên 34 nhiệm vụ), đề án đã được triển khai theo hướng đi vào những nội dung cụ thể, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ làm việc nào dứt điểm việc đó.

Đề án 06 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND địa phương thực hiện quyết liệt. Chính phủ đã bổ sung nội dung kiểm điểm thực hiện Đề án vào các phiên họp thường kỳ; Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 02 Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai đề án và sơ kết 6 tháng thực hiện; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì 18 cuộc họp với các bộ ngành, trực tiếp kiểm tra, khảo sát và chỉ đạo thực hiện tại Hà Nội, Hà Nam, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh. Các Bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn theo ngành dọc để tổ chức thực hiện.

Riêng Bộ Công an đã phát huy vai trò thường trực, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt; chỉ đạo toàn lực lượng CAND tại 4 cấp tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công. UBND các địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, trong đó có 8 địa phương được lựa chọn thực hiện điểm để tạo chuyển biến lan tỏa (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nam); nhiều địa phương đã chủ động phối hợp với Cơ quan Thường trực (Bộ Công an) đăng ký triển khai thí điểm các nhiệm vụ liên quan của Đề án 06 (Nghệ An, Bình Dương, Nam Định...). 

Đã hoàn thành xây dựng 04 Nghị định của Chính phủ; 02 Thông tư của Bộ Công an; 03 Thông tư của Bộ Tài chính quy định các nội dung liên quan đến thực hiện Đề án 06, nhất là thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; Hoàn thành đưa 21/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử, một số dịch vụ có tỷ lệ người dân hưởng ứng tham gia cao (như xác nhận chứng minh nhân dân 9 số tỷ lệ 100%; thông báo lưu trú 98,3%; thủ tục làm con dấu mới 90,8%; đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến đạt 93,1%, cấp hộ chiếu 62%....); hoàn thành 08/28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg, ngày 4/4/2022 của Chính phủ.

Riêng ngành Công an đã cung cấp 227/227 dịch vụ công trực tuyến, trong đó, nhiều nội dung rất thiết thực được người dân đón nhận (cấp hộ chiếu, đăng ký xe, các thủ tục về cư trú...). Hiện đang triển khai thí điểm thành công 02 dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử – xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí tại TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam (đã cắt giảm tối thiểu 9 loại giấy tờ và 6 trường thông tin bị trùng lặp, người dân chỉ khai báo thông tin một lần để giải quyết 3 thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết và giảm thời gian đi lại); người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cấp thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, khắc phục tình trạng không có sim điện thoại chính chủ.

Việc đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến đã mang lại hiệu quả rất lớn, tiết kiệm chi phí (riêng đối với việc đăng ký thi trực tuyến, đã tiết kiệm gần 50 tỷ đồng kinh phí mua hồ sơ, ảnh thẻ cho học sinh, sinh viên, cha mẹ không phải nghỉ làm để nộp hồ sơ; giảm thiểu áp lực với an toàn giao thông trong thời gian cao điểm), tiết kiệm nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần giảm tiếp xúc giữa người dân và cán bộ cơ quan Nhà nước, góp phần giảm “tham nhũng vặt”. Đặc biệt là thay đổi tư duy phối hợp đồng hành nhịp nhàng của các Bộ, ngành trong phối hợp giải quyết phục vụ nhân dân.

Về ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước dân phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thông tin, đã bước đầu triển khai kết nối dữ liệu góp phần làm sạch thông tin tín dụng ngân hàng, kiểm soát, đánh giá rủi ro trong quá trình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ chấm điểm tín dụng công dân trên nền tảng dữ liệu dân cư; cung cấp 8 sản phẩm dữ liệu dân cư cho cơ quan, tổ chức, cá nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhất là các sản phẩm xác thực dữ liệu, danh tính, thông tin công dân và các báo cáo thống kê, phân tích, dự báo.

Ứng dụng căn cước công dân gắn chip điện tử tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế phục vụ khám chữa bệnh tại 94% cơ sở y tế trên toàn quốc (đã tiết kiệm tiền in thẻ BHYT giấy 24,7 tỷ đồng so với năm 2021); tích hợp thông tin thẻ ATM phục vụ rút tiền tại cây ATM (tiết kiệm chi phí in thẻ cho các tổ chức ngân hàng khoảng 50.000 đồng/thẻ), bảo đảm xác thực đảm bảo chính xác danh tính, phòng chống rủi ro, gian lận; đẩy mạnh các ứng dụng phục vụ triển khai thanh toán không dùng tiền mặt...

Một trong những dấu mốc quan trọng phát triển công dân số đó là ngày 18/7/2022, Bộ Công an đã công bố hệ thống Định danh và xác thực điện tử đi vào hoạt động chính thức, là một bước tiến mới, đưa Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia. Đến ngày 22/12/2022, hệ thống đã thu nhận hơn 18,7 triệu hồ sơ đăng ký, phê duyệt trên 17 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân, trong đó, có trên 2,6 triệu tài khoản định danh điện tử đã kích hoạt. Công tác cấp căn cước công dân gắp chip điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay đã cấp trên 76,5 triệu thẻ cho công dân. Thẻ căn cước công dân cùng với tài khoản định danh điện tử đã mang lại nhiều tiện ích, giảm nhiều loại giấy tờ cho công dân, tạo nền tảng để triển khai các tiện ích về dịch vụ công và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo lộ trình Đề án 06, đến nay Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 12 đơn vị bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 3 doanh nghiệp viễn thông và 35 địa phương. Tiếp nhận tổng 819,3 triệu yêu cầu tra cứu, xác thực, đồng bộ thông tin; trong đó 572,9 triệu yêu cầu có thông tin đúng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư....

Cần nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, qua 01 năm thực hiện Đề án 06 rút ra 6 bài học kinh nghiệm là: Phải nhận thức đúng và có quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện Đề án; Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; Chủ động, sáng tạo triển khai các nhiệm vụ của Đề án trong những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, không trông chờ hướng dẫn của cấp trên; Quán triệt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, tránh việc đầu tư trùng dẫm, lãng phí; Đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an ninh an toàn, bảo mật dữ liệu; Lựa chọn triển khai thí điểm phù hợp các nội dung mới của đề án rút kinh nghiệm và nhân rộng toàn quốc.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về “đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả”, trong năm 2023, ngoài việc tập trung hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ còn chậm tiến độ năm 2022 trong thời gian nhanh nhất, thay mặt Tổ công tác triển khai Đề án 06, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo người đứng đầu các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở.

Người đứng đầu các địa phương cần vào cuộc tích cực hơn nữa, ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết để triển khai thực hiện Đề án 06. Có cơ chế kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở. Chỉ đạo điều tra cơ bản theo đặc thù vùng miền để áp dụng, triển khai đề án cho phù hợp tại địa phương. Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tham mưu xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các nội dung của Đề án 06, nhất là đối với những nội dung mới chưa có tiền lệ. Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng trình Quốc hội Luật CCCD sửa đổi; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, liên quan xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật để triển khai các chính sách mới liên quan đến thực hiện đề án...”- Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề xuất.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng kiến nghị cần nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện. Tập trung nhân rộng, triển khai trên toàn quốc với 02 dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí trên địa bàn toàn quốc trong tháng 01/2023.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật vào Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính, cập nhật vào kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng phương án cắt giảm bộ phận tiếp dân trực tiếp để đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến (hoàn thành trong quý IV năm 2023). Yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

“Đẩy mạnh phát triển công dân số và tăng cường nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân sử dụng ứng dụng công dân số quốc gia VNeID và đa dạng hóa các tiện ích để người dân tham gia sử dụng. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh thực hiện các nội dung ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao”- Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đánh giá và đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng, hoàn thiện các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối dùng chung, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các bộ, ngành, địa phương rà soát đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, có sự kết nối, chia sẻ phục vụ các nhiệm vụ chung của đất nước. Giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng Trung tâm Dữ liệu lớn quốc gia để giảm thiểu kinh phí đầu tư, tối ưu nguồn lực quản trị vận hành cũng như thống nhất về các nền tảng triển khai, bảo đảm an ninh an toàn.

UBND các tỉnh, thành phố bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị đầu cuối cho cán bộ công chức viên chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với hệ thống CNTT tại địa phương bảo đảm an ninh, an toàn.  Chỉ đạo, giám sát Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp cơ sở trong công tác thu thập, làm sạch thông tin bảo đảm chính xác.

P.Mai
Theo VnMedia.vn Copy
Thơ Nguyễn Văn Long: Đùa Gió

Thơ Nguyễn Văn Long: Đùa Gió

Nhà thơ Nguyễn Văn Long hiện là Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Truyền thông, Trường đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Thơ anh thường cảm tác theo thể lục bát/thất ngôn tứ tuyệt, với âm điệu gần gũi, chất chứa sự hoài niệm về những tình cảm xưa cũ...
Táo tợn cướp giật dây chuyền của người phụ nữ giữa ban ngày

Táo tợn cướp giật dây chuyền của người phụ nữ giữa ban ngày

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tùng Giang (SN 1978; HKTT: Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Cướp giật tài sản.
Xăm mình trốn nghĩa vụ quân sự: Kiến nghị Bộ Quốc phòng tăng chế tài xử phạt

Xăm mình trốn nghĩa vụ quân sự: Kiến nghị Bộ Quốc phòng tăng chế tài xử phạt

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, hằng năm Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo rút kinh nghiệm và có hướng dẫn chi tiết cụ thể về hình xăm, chữ xăm khi tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.
Giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý điểm nghẽn, nút thắt thị trường bất động sản

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý điểm nghẽn, nút thắt thị trường bất động sản

“Trước bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường; có tác động, ảnh hưởng rất lớn đến nước ta, cử tri mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm có những giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý những hạn chế, vướng mắc, những tồn tại, điểm nghẽn, nút thắt thị trường bất động sản”.
Thơ Nguyễn Văn Long: Đùa Gió

Thơ Nguyễn Văn Long: Đùa Gió

Nhà thơ Nguyễn Văn Long hiện là Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Truyền thông, Trường đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Thơ anh thường cảm tác theo thể lục bát/thất ngôn tứ tuyệt, với âm điệu gần gũi, chất chứa sự hoài niệm về những tình cảm xưa cũ...
Táo tợn cướp giật dây chuyền của người phụ nữ giữa ban ngày

Táo tợn cướp giật dây chuyền của người phụ nữ giữa ban ngày

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tùng Giang (SN 1978; HKTT: Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Cướp giật tài sản.
Gợi ý các cách chọn chân váy phù hợp với dáng người cực chuẩn

Gợi ý các cách chọn chân váy phù hợp với dáng người cực chuẩn

Một chiếc chân váy đúng kiểu và phù hợp với dáng người sẽ giúp bạn tự tin hơn khi diện, tôn lên những đường cong đẹp và che đi những khuyết điểm không mong muốn. Tuy nhiên, việc chọn chân váy phù hợp với dáng người không phải lúc nào cũng đơn giản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điều cần lưu ý để chọn chân váy phù hợp với từng dáng người nhé!
Thơ Nguyễn Văn Long: Nguyện Chuông Hồn Sám Hối

Thơ Nguyễn Văn Long: Nguyện Chuông Hồn Sám Hối

Nhà thơ Nguyễn Văn Long hiện là Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Truyền thông, Trường đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Thơ anh thường cảm tác theo thể lục bát/thất ngôn tứ tuyệt, với âm điệu gần gũi, chất chứa sự hoài niệm về những tình cảm xưa cũ...
Lễ hội Ẩm thực đất quế Văn Yên: Khám phá nét độc đáo vùng Tây Bắc

Lễ hội Ẩm thực đất quế Văn Yên: Khám phá nét độc đáo vùng Tây Bắc

Ngày 26/3 tới, Lễ hội ẩm thực huyện Văn Yên (Yên Bái) được tổ chức tại Khu Nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ Đại Phú An (Mậu A, Văn Yên, Yên Bái) với mục tiêu phục dựng, quảng bá, giới thiệu ẩm thực đặc sắc của Yên Bái nói riêng và Tây Bắc nói chung đến người dân và du khách thập phương.
Thơ Nguyễn Văn Long: Có Một Góc Mùa Thu

Thơ Nguyễn Văn Long: Có Một Góc Mùa Thu

Nhà thơ Nguyễn Văn Long hiện là Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Truyền thông, Trường đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Thơ anh thường cảm tác theo thể lục bát/thất ngôn tứ tuyệt, với âm điệu gần gũi, chất chứa sự hoài niệm về những tình cảm xưa cũ...