Huyền Không Nhập Nguyện - Thi tập của Văn Trang Thượng Sư (Nguyễn Văn Long)

Thứ tư, 11/08/2021 | 21:37 Theo dõi CFĐT trên

Huyền Không Nhập Nguyện là thi tập của Văn Trang Thượng Sư khi cảm tác, du mộng nương theo đạo nghiệp của thuyết, của góc nhìn nhân sinh chân thiện mỹ, quán niệm về đạo đức, con người trong nhân thế. Văn Trang Thượng Sư là một trong nhiều bút danh của tác giả Nguyễn Văn Long, một nhà giáo yêu thơ, hiện là Phó Giám đốc thường trực TTTT, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự - Thanh Liêm, Hà Nam
Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự - Thanh Liêm, Hà Nam

Màn đêm mơ mộng, ánh trăng tà xuyên khe qua từng kẽ lá, tiếng muông thú kêu vang tự nhiên, như tiếng suối thác reo, tiếng gió vờn. Con người trần gian, cõi Ta Bà như vận động song song, luân hồi, với các cõi giới Tam Thiên Thế giới, Đại Thiên thế giới, các Châu xưa huyền ký. Mỗi người, thảng giống ai đó, hay là mây gió đi về. Cảnh giới ngàn năm, thần thức, thần hồn nhân sinh tồn tại, biến hoá tựa vào nghiệp của chính con người hay thực thể nào đó.             

Toà soạn xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số bài trong thi tập này của anh .              

KHAI MINH GIÁC NGỘ KIẾP PHÀM TRẦN

Địa Tạng Vương Bồ Tát khai minh 

Đại hạnh đại nguyện vô bờ bến 

Cứu chúng sinh muôn xưa, ức kiếp 

Thoát trầm luân, Địa ngục khổ đau 

*

Các vị Quỷ vương, đại Bồ Tát 

Hàng Trời, Rồng, Duyên giác, Thanh văn 

Kính đảnh lễ Thế Tôn ban giảng 

Công đức chẳng thể nghĩ, thể bàn 

*

Về ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát 

Đời sau, mãi đời sau, mãi nữa 

Nếu có người nhất tâm nhất kính 

Thỉnh Kinh truyền bá khắp muôn miền 

*

Hay vẽ tranh dựng tượng, xây chùa 

Cúng dường chư Phật cõi mười phương

Công vi diệu, vô vàn vạn kiếp 

Được điểm đạo hướng thần Phật, Tiên 

*

Sinh cõi Trời, cõi người diệu vi

Hưởng phúc dày luân hồi trăm kiếp 

Cõi sung sướng chẳng lo phiền thức

Làm vua quan, túc vương đời đời 

*

Cõi Trời cho an vui thù thắng 

Làm người tươi sáng, mạng vinh quang

Số hết đi, lâm chung nguyện lớn

Phật hộ đường độ cõi cảm duyên 

*

Nếu đời sinh làm người chớ quên 

Thân quý báu, nghìn năm hiện hữu 

Tu niệm theo lời Kinh Phật pháp 

Địa Tạng thời bổn nguyện nhập tâm 

*

Không thể bàn và không thể nghĩ 

Ân rộng lớn, Thế Tôn chứng Người 

Về Phật vị lai, về quá khứ 

Bồ Tát, Trời, Rồng, Quỷ vương, Tiên 

*

Nam mô Giáo chủ cõi U Minh 

Bồ Tát thị hiện độ chúng sinh 

Ta Bà, thân kiếp làm người phúc 

Nguyện tâm theo kính Địa Tạng Vương 

*

Phù Đề cõi tỏa mãi lung linh 

Tu - Di núi lớn thiêng liêng diệu thần 

Bộ châu bốn hướng thông rõ đường 

Thế giới Đại thiên và Tam thiên 

*

Muôn ngàn vạn Phật hiện kim quang 

Khai minh giác ngộ kiếp phàm trần 

Nguyện theo Địa Tạng Vương Bồ Tát

Một đời hoá hiện, đạo Phật môn

Văn Trang Thượng Sư - Điện Thiên - Phúc - Thiện, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, ngày 10/8/2021 (PL 2565 - 3/7 AL)

Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự - Thanh Liêm, Hà Nam
Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự - Thanh Liêm, Hà Nam

----------------------------------------------------------------------------

MƠ CHÂN BỒ ĐỀ SUỐI MÂY

Bồ đề đỉnh núi gió mây

Nắm cơm rau lá, suối tươi lộc rừng

Kết đan thụ khí bừng bừng

Buông hồn lộng gió thấm từng chân mơ 

*

Cuộc đời thoáng chốc lời thơ 

Trà xanh, quả chín vườn chăm giữa rừng 

Suối đêm lạnh chảy ngang mùng

Vo ve âm thú hú cùng xanh ca 

*

Kinh dòng chảy cuộn tâm can 

Thức theo thần thức nhập công tạo vần 

Cầu vòng hoá sắc định phần

Tầng quy hiển ngộ pháp huyền vũ môn 

*

Bồ đề tĩnh tọa chân không 

Sương mây mờ động đá phong cửu tuyền

Chân mơ mộng giấc bỏ phiền

Trời cao, tam giới, luân hồi non tiên 

*

Để đời một kiếp giá vai

Âm gian, Thuỷ phủ, Thiên môn Trời rồng 

Mượn thân thị ảnh cõi trần

Đi về mây gió, nguyên thần đạo sư 

*

Bồ đề cuộn gốc chân mơ 

Nhập Kinh ghi dấu khai minh đường về 

Kiếp đi bao kiếp tụ tề 

Đạo môn Phật pháp, huyền đề phát dương 

*

Thả hồn động núi du mây 

Suối rêu thân xác, quả rau biển rừng 

Bước đi ngộ đến sáng vầng 

Hoàng thân kim sắc cổng miền cực quang 

Văn Trang Thượng Sư - Huyền Âm Đạo Quán, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, ngày 31/7/2021 (22/6 ÂL)

----------------------------------------------------------------------------

KÍNH THỨC THUỶ TỔ HỒI NGUYÊN

Tỉnh giấc du bước về hồi 

Vòng quanh chính ngọ, tấu lời về trên

Sông ngay, tháp bút núi bên

Lưỡng long chầu nguyệt, hầu Người xa xưa 

*

Đất Dâu thượng cổ hoang thưa

Phương Nam một cõi, Vua khai minh thần 

Con dân Bách Việt ơn phần

Hồng ân Lạc Việt lưu truyền cháu con 

*

Thần Nông Đế Thừa Đế Minh 

Hàng ngàn năm trước giao binh vương triều

Sao thiên rực đỏ một điều

Dương Vương thủy tổ, Kinh kỳ nước nam 

*

Động Đình, Dương Tử, Thần Long 

Lộc Tục như ý, Xích Quỷ tên sao

Giao thần truyền Lạc Long quân

Âu Cơ mẫu phụ trăm con sinh thành 

*

Hùng Vương nối nghiệp con rồng

Thần dân Lạc Việt, Văn Lang kết triều

Các vua dựng nước vững thành

An Dương nối tiếp Vua Hùng an dân 

*

Cổ Loa dải mạch tình thân

Sóng đưa nước chảy theo về Luy Lâu

Bình Đà ai biết Phong Châu

Bắc Ninh thiên khí cổ xưa quốc triều 

*

Thiên duyên bạc tóc tìm về 

Ngỡ như mộng tưởng như ngàn ngàn năm

Phong quang ấn kiếm hương dâng

Rung thần chấn động ba miền thuyết xưa 

*

Mây mưa sấm chớp ào đưa

Chứng nhân hoan hỉ, người ghi con chào 

Nắng không quản ngại vẫn vào 

Kính tâm kính lễ bái chào Người ơi

*

Ân duyên thủy tổ Đức thiên 

Hồi nguyên thần thức, tiếp liên trần này 

Máu rồng, sao đỏ, xin trời

Bồ Tát đạo dẫn kinh cầu hoá thân 

*

Chuyển mình linh kiếp giá lâm 

Hùng Kinh tỏa pháp ước mong cơ đồ 

Ngàn xưa thủy tổ dựng cờ 

Vẽ lên vũ khúc thiên thời hoan ca 

*

Kinh Dương ngự chốn linh xa 

Luân hồi dịch biến, theo duyên độ tình 

Nước non một dải yên bình 

Hương tâm thức kính, giác thần Đức Vua (Kinh Dương Vương)

Vân Trang Thượng Sư - Đền Vua Kinh Dương Vương, Thuận Thành, Bắc Ninh, ngày 30/7/2021 (21/6 AL)

----------------------------------------------------------------------------

CHA CON CHÂN BÁI ĐƯỜNG CHÙA

(Tặng Công Giáp)

Cha con chân bái đường Chùa

Sớm khuya hôm sớm lựa giờ cùng đi

Trăng non vẳng bóng luyến đêm

Đã tỉnh hướng đến, hương dâng Tam toà 

*

Xa gần ngõ vắng gần nhà 

Dốc cao không quản, qua ngòi Tùng Khê

Lưỡng long chầu phục, rồi nghê 

Nước chảy lưu luyến, vải cây thơm lừng 

*

Súng hoa nở rực hóm vừng

Nhãn hoa, xoài chín, như là mùa xuân

Sáng sinh bước nhẹ hư không

Đóa sen xoè cánh, bảy bông sắc màu 

*

Phật trên ngôi báu điện vàng 

Các vị Bồ Tát, Ngọc Hoàng hiển linh

Thanh Long, Bạch Hổ hộ thân

Các Quan, các Mẫu, các Cô đi về 

*

Ngũ dinh quan lớn liền kề

Dâng thơm gạo muối, trứng màu trắng trong

Thanh trên, bạch dưới xà vương

Cung chầu cửa Thánh, cửa Quan, Mẫu người 

*

Cha con chân bái đường Chùa

Kính dâng hương án, tâm vời Bề trên

Tháng ngày bền bỉ non bên

Nhất tay cầu bái, hồn du vạn mười 

*

Đường xa, có ngắn, cũng dài 

Nhớ ngày nhớ tháng, dù trời nắng mưa

Chân đi chậm rãi, ngẫm xưa 

Đã từng có Chữ hiện trên cõi ngàn 

*

Đời thường nhẫn nại, chịu vàn 

Bao năm cũng phải trả về Trần gian 

Những loài tinh thú quái tan 

Linh đi bay mãi, biến về cổ sinh 

*

Đường Chùa, mưa bụi gió hoa 

Đại bung cánh xuống, gốc đa búp hồng 

Cha con bước mộng cầu vồng 

Nhân quả tương báo, phúc phần cậy Trên.

Giáng Long Thập Bát Chưởng Sư - Trung tâm truyền thông, Trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội, ngày 15/4/2021 (PL 2565)

----------------------------------------------------------------------------

NẾU KHÔNG ĐỦ NỢ CHO NHAU

Nếu không đủ nợ cho nhau 

Thì xin người hãy bay về chốn cũ 

Nơi năm xưa ta gặp gỡ 

Bất chợt vào thu hạ nhuốm tình thâm

*

Nếu như chẳng có vấn vương 

Buông tay mãi và đừng nên cố chấp

Duyên gặp gỡ, tơ trời sắp đặt 

Thuộc về nhau khi tâm tưởng chân tình 

*

Điều đó người đã biết, đã hay chăng 

Về bến đợi hàm vô nghĩa 

Không chính tâm hồn nghĩa trang vương vấn 

Thoáng chốc đành ảo mộng tâm 

*

Đời người ngắm hoàng hôn luôn trải rộng

Cuối chân trời nước mắt ngang 

Ca một khúc buông tha gian kỉ niệm 

Nhiễu sự tình, người chính chuyên? 

*

Nếu không đủ nợ cho nhau 

Hãy để núi xanh quay cùng mây gió 

Buông tâm hồn về nếp cũ 

Đợi một chiều nghe khói buốt hoàng hôn 

Giàng A Long - Trung tâm truyền thông Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ngày 1/8/2021

----------------------------------------------------------------------------

CHÉN TRÀ, VĨNH BIỆT NHÉ EM

(Tưởng nhớ chân linh em Nguyễn Văn Đạo)

Chiều hôm nổi gió mây đen

Chim bay vọng tiếng kêu rên lạnh người 

Nghĩ ra ai cũng có thời

Có người ly biệt dương trần về âm

*

Biết đâu đêm vắng ầm ầm

Mọi người gọi tiếng, nhà nhà qua em

Mấy năm nằm khổ co chăn

Đường ăn thức uống khó trăm bộn bề

*

Em đi bất chợt biệt đời 

Tuổi còn trẻ quá, mệnh trời khó thay

Số thời hết tận đâu hay

Cũng là duyên kiếp, phận mang nhiều bề 

*

Nhớ xưa ngõ nhỏ đi về

Em qua, anh lại, sáo hè thơ ngây

Rượu say, ân hận lắm thay 

Anh còn trẻ dại, cũng không nghĩ gì 

*

Vui duyên em đến ngày đoàn

Vợ từng đã có, lưu dòng chưa xong 

Cuộc đời lúc đắng, lúc cay 

Thăng trầm nỗi khổ, ai hay mà rằng 

*

Xác thân em hoá in hình 

Cốt xương về đất xóm làng viếng thăm

Đồng dộc trú xứ nhớ không?

Hồn em các Vị dẫn vong lệnh bài 

*

Nghe Anh, nhập ý thỉnh lời 

Các quan Âm giới phải chào từ xa

Diêm vương, quỷ pháp có tra

Một lòng nhất nhất, tu về Phật, Tiên

*

Họ hàng gia tộc nhà ta

Cũng đều đức độ âm dương xin lời

Thôi thì số đã quy rồi

Tu thân chuyển kiếp, luân hồi trần gian

*

Em đi, em chớ lo toan 

Các em lớn cả, không mang nợ gì

Linh xa tiếp bước dẫn kỳ

Em đi nhẹ, thoát, siêu về cõi trên

*

Hôm nay đêm xuống ngọt êm 

Là ngày Bồ Tát Quan Âm đạo thành

Thu sang, tháng bảy Âm vàn

Trà thơm một chén, đưa tình hữu duyên 

*

Tiễn em duyên kiếp mộng tiên

Dù cho bất chợt là xe luân hồi

Nghe anh nhẹ bước buông thần

Chuyển linh cõi giới, có ngày hồi nguyên 

*

Chén trà, vĩnh biệt nhé em

Cùng dòng máu đỏ, láng giềng sớm khuya 

Cụ Tổ, các cụ gia tiên 

Phù em siêu thoát, chân linh mỉm cười

Giáng Long Thập bát Chưởng sư - Điện Thiên Phúc Thiện, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, ngày 28/7/2021 (19/6 AL)

anh6

----------------------------------------------------------------------------

ĐẾN BẾN THẤY SÔNG

Có người đến bến thấy sông 

Quay đầu ngoảnh lại, mờ không thấy gì

Nhân gian chia ngả đến thì

Mệnh tàn đến sổ năm thì đến đi 

*

Năm xưa thân xác đổi đưa

Tiền kim, thuốc xách, trộm mang án tù

Cờ gian, thai bỏ, dối lừa

Hại người phúc đức, giờ chịu nghiệp lan 

*

Mẹ chết, cha chửi,con hoang

Anh em rách đói, tội ngang đồng loài

Xích tù lũ lượt ba đời

Trần gian phải trả, rồi thì Âm gian 

*

Mộ phần thiên lý xích ngang 

Ngàn năm nhỏ lệ, may mang luân hồi

Uổng cho một kiếp bồi hồi

Mất đi đạo khí một vòng đã tu 

*

Con cái chẳng muốn nhắc tên

Chỉ vì duyên phận nên im không lời 

Tội nghiệp hồn ghi để đời

Sao mà xoá trắng, che Trời một tay 

*

Lúc hay mưa khóc phách bay

Hối thân chẳng kịp, quy hồn về sông

Cầu còn nói bắc Âm sang

Đò đưa về cõi, tội giam hành trì 

*

Hỏi tên tinh cáo miền gì?

Sao thời phạm nghiệp tày trời, giới nghiêm

Lệnh cho quỷ ngục, quỷ sai

Cho vào biển lửa, cột đồng, xử theo

*

Hàn băng địa ngục da xương

Núi đao, mổ xẻ, ngâm tan linh hồn

Kiếm trảm, vật thú hoang tàn 

Sống lên chết lại, hồn ngàn tội danh 

*

Gần đi, mơ mộng bờ quanh 

Áo đen quỷ bắt, mơ đêm ác huyền

Phần do ác nghiệp tạo vần

Nay về quả báo muôn phần thần kinh 

*

Sống trần đĩ thoã, điêu gian 

Chết rồi mới biết, luật Âm rõ ràng 

Tưởng tài khôn xoá pháp đình 

Tiền tình trác táng, Thần không biết gì 

*

Đến ngày quỷ dẫn bắt về 

Thân tàn mới biết đã về bến sông 

Âm Phủ đâu phải chỗ KHÔNG 

Cho người nghiệp ác, nói không tội gì

*

Sông sâu sủi bóng ê chề 

Linh hồn tiễn biệt bước về ngục Âm 

Cố nhìn, nước mắt hồi Dương 

Một đời tội kiếp Trần gian xoá mờ

Giáng Long Thập Bát Chưởng Sư - Huyền Âm Đạo Quán, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, ngày 28/7/2021 (19/6 AL) 

Văn Trang Thượng Sư

Theo VnMedia.vn Copy
Tuyển tập Thơ tình: Treo bóng mộng hồn

Tuyển tập Thơ tình: Treo bóng mộng hồn

Nhà thơ, võ sư Nguyễn Văn Long hiện là Phó Giám đốc thường trực phụ trách Trung tâm Truyền thông, Trường đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Thơ anh thường cảm tác theo thể thất ngôn tứ tuyệt, với âm điệu gần gũi, chất chứa sự hoài niệm về những tình cảm xưa cũ...
Tuyển tập Thơ tình: Xin một lần gửi nhớ cho nhau

Tuyển tập Thơ tình: Xin một lần gửi nhớ cho nhau

Nhà thơ, võ sư Nguyễn Văn Long hiện là Phó Giám đốc thường trực phụ trách Trung tâm Truyền thông, Trường đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Thơ anh thường cảm tác theo thể thất ngôn tứ tuyệt, với âm điệu gần gũi, chất chứa sự hoài niệm về những tình cảm xưa cũ...
Tuyển tập Thơ tình: Con đường hôm qua anh đi

Tuyển tập Thơ tình: Con đường hôm qua anh đi

Nhà thơ, võ sư Nguyễn Văn Long hiện là Phó Giám đốc thường trực phụ trách Trung tâm Truyền thông, Trường đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Thơ anh thường theo dòng lục bát với âm điệu gần gũi, chất chứa sự hoài niệm về những tình cảm xưa cũ...
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh đào tạo Trình độ Tiến sĩ năm 2021

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh đào tạo Trình độ Tiến sĩ năm 2021

Căn cứ Kế hoạch xây dựng chỉ tiêu Tuyển sinh đào tạo Trình độ Tiến sĩ năm 2021, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Tuyển sinh đào tạo Trình độ Tiến sĩ năm 2021, ngành Quản trị Kinh doanh – Mã số: 9.34.01.01.
Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức hội nghị hỗ trợ khởi nghiệp

Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức hội nghị hỗ trợ khởi nghiệp

Vào sáng ngày 16/04, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã cùng với hơn 80 Doanh nghiệp và các cơ quan Báo chí trong nước có hơn 2 giờ làm việc hiệu quả.
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Workshop du lịch

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Workshop du lịch

Chiều ngày 16/04, tại hội trường B Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã diễn ra Workshop dành cho sinh viên tổ chức bởi Khoa Du lịch và tập đoàn FLC Việt Nam. Workshop đã mang lại cho các em sinh viên K23 của nhà trường nhiều bài học về nghề nghiệp và thông tin thực tập sắp tới tại tập đoàn FLC.
Lấy dữ liệu nhạy cảm của khách hàng, quản lý và nhân viên FPT Shop bị sa thải

Lấy dữ liệu nhạy cảm của khách hàng, quản lý và nhân viên FPT Shop bị sa thải

Liên quan việc nhân viên kỹ thuật tại FPT Shop số 8 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội, lấy cắp thông tin khách hàng, đại diện FPT Shop cho biết đơn vị đã áp dụng biện pháp kỷ luật cao nhất là sa thải đối với nhân viên này.
'Nữ quái' liên tiếp lừa đảo tiền tỷ khi đang điều trị tâm thần tại bệnh viện

'Nữ quái' liên tiếp lừa đảo tiền tỷ khi đang điều trị tâm thần tại bệnh viện

Trong thời gian đi điều trị tâm thần, đối tượng Lê Thị Tâm vẫn liên tục có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn huyện Hoằng Hóa và thành phố Thanh Hóa với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Giảng viên xin lỗi vụ mắng sinh viên là 'óc trâu'

Giảng viên xin lỗi vụ mắng sinh viên là "óc trâu"

PGS Trần Thiên Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho hay giảng viên nói sinh viên là "óc trâu" đã hiểu được cái sai của mình và lên lớp xin lỗi sinh viên.
Cần Thơ: Gã đàn ông làm chuyện đồi bại với cháu nội 5 tuổi của bạn sau cuộc nhậu

Cần Thơ: Gã đàn ông làm chuyện đồi bại với cháu nội 5 tuổi của bạn sau cuộc nhậu

Sau cuộc nhậu, Toàn thấy bé T. (5 tuổi) đang chơi một mình trong nhà ông nội, không có người lớn bên cạnh nên đối tượng đã thực hiện hành vi đồi bạn với bé T.