Từ khóa:

ca mắc covid-19 mới ở Hà Nội

Ngày 02/01/2022: Hà Nội ghi nhận hơn 2.000 ca bệnh, có 555 ca cộng đồng

Ngày 02/01/2022: Hà Nội ghi nhận hơn 2.000 ca bệnh, có 555 ca cộng đồng

Chủ nhật, 02/01/2022 | 19:07
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 01/1/2022 đến 18h ngày 02/01/2022, thành phố ghi nhận 2.045 ca bệnh trong đó: Cộng đồng (555); Khu cách ly (1462); Khu phong tỏa (28).
Ngày đầu tiên năm 2022, Hà Nội ghi nhận 1.741 ca bệnh

Ngày đầu tiên năm 2022, Hà Nội ghi nhận 1.741 ca bệnh

Thứ bảy, 01/01/2022 | 18:58
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 31/12/2021 đến 18h ngày 01/01/2022, thành phố ghi nhận 1.741 ca bệnh trong đó: Cộng đồng (611); Khu cách ly (1022); Khu phong tỏa (108).
Ngày 29/12: Hà Nội ghi nhận 1.882 ca bệnh, có 661 ca cộng đồng

Ngày 29/12: Hà Nội ghi nhận 1.882 ca bệnh, có 661 ca cộng đồng

Thứ tư, 29/12/2021 | 19:25
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 28/12 đến 18h ngày 29/12, thành phố ghi nhận 1.882 ca bệnh trong đó: Cộng đồng (661); Khu cách ly (1.034); Khu phong tỏa (187).
Ngày 25/12: Hà Nội ghi nhận 1.879 ca bệnh, có 549 ca cộng đồng

Ngày 25/12: Hà Nội ghi nhận 1.879 ca bệnh, có 549 ca cộng đồng

Thứ bảy, 25/12/2021 | 18:45
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 24/12 đến 18h ngày 25/12, thành phố ghi nhận 1.879 ca bệnh trong đó: Cộng đồng (549); Khu cách ly (1.272); Khu phong tỏa (58).
Ngày 21/12: Hà Nội ghi nhận 1.704 ca bệnh, có 485 ca cộng đồng

Ngày 21/12: Hà Nội ghi nhận 1.704 ca bệnh, có 485 ca cộng đồng

Thứ ba, 21/12/2021 | 18:45
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 20/12 đến 18h ngày 21/12, thành phố ghi nhận 1.704 ca bệnh, trong đó: cộng đồng (485); Tại khu cách ly (1130); tại khu phong tỏa (89).
Ngày 20/12: Hà Nội ghi nhận 1.641 ca bệnh, có 406 ca cộng đồng

Ngày 20/12: Hà Nội ghi nhận 1.641 ca bệnh, có 406 ca cộng đồng

Thứ hai, 20/12/2021 | 18:57
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 19/12 đến 18h ngày 20/12 Hà Nội ghi nhận 1.641 ca bệnh trong đó: cộng đồng (406); khu cách ly (1021); khu phong tỏa (214).
Ngày 18/12: Hà Nội ghi nhận 1.412 ca bệnh, có 411 ca cộng đồng

Ngày 18/12: Hà Nội ghi nhận 1.412 ca bệnh, có 411 ca cộng đồng

Thứ bảy, 18/12/2021 | 18:48
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 17/12 đến 18h ngày 18/12 Hà Nội ghi nhận 1412 ca bệnh trong đó: cộng đồng (411); khu cách ly (958); khu phong tỏa (43).
Ngày 12/12: Hà Nội ghi nhận 895 ca bệnh, có 357 ca cộng đồng

Ngày 12/12: Hà Nội ghi nhận 895 ca bệnh, có 357 ca cộng đồng

Chủ nhật, 12/12/2021 | 18:44
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 11/12 đến 18h ngày 12/12, thành phố ghi nhận 895 ca bệnh trong đó: cộng đồng (357), khu cách ly (472), khu phong tỏa (66).
Ngày 11/12: Hà Nội ghi nhận 731 ca bệnh, có 204 ca cộng đồng

Ngày 11/12: Hà Nội ghi nhận 731 ca bệnh, có 204 ca cộng đồng

Thứ bảy, 11/12/2021 | 18:28
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 10/12 đến 18h ngày 11/12, thành phố ghi nhận 731 ca bệnh trong đó: cộng đồng (204), khu cách ly (444), khu phong tỏa (83).
Ngày 8/12: Hà Nội ghi nhận 709 ca bệnh, có 243 ca cộng đồng

Ngày 8/12: Hà Nội ghi nhận 709 ca bệnh, có 243 ca cộng đồng

Thứ tư, 08/12/2021 | 18:44
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 07/12 đến 18h ngày 08/12, thành phố ghi nhận 709 ca bệnh trong đó: cộng đồng (243), khu cách ly (329), khu phong tỏa (137).