Từ khóa:

Negative Carry

Chênh lệch âm (Negative Carry) là gì? Đặc điểm chênh lệch âm trong đầu tư

Chênh lệch âm (Negative Carry) là gì? Đặc điểm chênh lệch âm trong đầu tư

Chủ nhật, 09/01/2022 | 10:30
Chênh lệch âm (tiếng Anh là Negative Carry), là một trạng thái trong đó chi phí để nắm giữ một khoản đầu tư hoặc chứng khoán vượt quá thu nhập kiếm được khi nắm giữ nó.
Chênh lệch âm là gì? Đặc điểm của chênh lệch âm trong đầu tư

Chênh lệch âm là gì? Đặc điểm của chênh lệch âm trong đầu tư

Thứ tư, 22/09/2021 | 16:57
Chênh lệch âm (tiếng Anh: Negative Carry) là một trạng thái trong đó chi phí để nắm giữ một khoản đầu tư hoặc chứng khoán vượt quá thu nhập kiếm được khi nắm giữ nó.