Từ khóa:

tài chính toàn cầu

Cú sốc mới trên thị trường tài chính toàn cầu

Cú sốc mới trên thị trường tài chính toàn cầu

Thứ ba, 03/05/2022 | 16:41
Bloomberg Economics ước tính rằng, các nhà hoạch định chính sách thuộc nhóm G7 sẽ thu hẹp bảng cân đối kế toán của họ khoảng 410 tỷ USD trong thời gian còn lại của năm 2022.