Từ khóa:

cổ phiếu PV Drilling

PV Drilling “đón” cổ đông mới

PV Drilling “đón” cổ đông mới

Thứ sáu, 09/09/2022 | 17:39
Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý vừa mua vào 3,1 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, HOSE: PVD) thông qua 2 quỹ thành viên.