Từ khóa:

Buy now Pay later

“Red flag” của dịch vụ thanh toán “Buy now, Pay Later”

“Red flag” của dịch vụ thanh toán “Buy now, Pay Later”

Thứ bảy, 09/07/2022 | 21:12
Dịch vụ thanh toán “Buy now, Pay later” (BNPL), hay còn gọi là “mua trước, trả sau” đã trở nên phổ biến đối với những người tiêu dùng muốn mua những mặt hàng có giá trị lớn, đặc biệt tại Mỹ.