Từ khóa:

Bitocin chạm đáy

Thị trường muốn thấy gì khi Bitcoin chạm đáy?

Thị trường muốn thấy gì khi Bitcoin chạm đáy?

Chủ nhật, 17/07/2022 | 17:54
Theo quan điểm của giới đầu tư trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, Bitcoin cùng các đồng tiền mã hóa khác sẽ khó thoát khỏi sự suy yếu nếu những yếu tố kinh tế vĩ mô không cải thiện cũng như thiếu sự thay đổi mô hình kinh doanh của các công ty.