Từ khóa:

hủy niêm yết SII

SII có nguy cơ bị hủy niêm yết

SII có nguy cơ bị hủy niêm yết

Thứ hai, 12/09/2022 | 12:24
Nếu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là số âm, CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (HOSE: SII) khả năng cao sẽ bị hủy niêm yết trên sàn HOSE.