Từ khóa:

CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu bị phạt

Tại sao Dược Bảo Châu bị phạt tới 350 triệu đồng?

Tại sao Dược Bảo Châu bị phạt tới 350 triệu đồng?

Thứ ba, 12/07/2022 | 19:53
UBCKNN ban hành quyết định xử phạt đối với CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu do công ty này vi phạm hành chính trong lĩnh vực thị trường chứng khoán.